Geen categorie

Nog maar twee jaar…

…Dat is de tijd die er nog rest voor het stadsbestuur om zoveel mogelijk -of zelfs meer- van het bestuursakkoord te realiseren.

Alhoewel een legislatuur 6 jaar duurt, is de werkzame tijd vanaf nu beperkt tot nog een goeie twee jaar. Immers zal er vanaf de vakantieperiode in 2024 aandacht gaan naar een  verkiezingsprogramma, samenstelling lijsten…enzovoort.

2024 een verkiezingsjaar

Op 13 oktober 2024 zullen er immers gemeenteraadsverkiezingen zijn. En deze keer zonder stemplicht, wat ik een absoluut foute beslissing vind ! Normaliter zijn dan in de maand mei de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen ook gepasseerd. Die uitslag zal de zenuwen voor 13 oktober enkel maar aanscherpen…

Vermits er géén stemplicht meer zal zijn voor de lokale verkiezingen is  dè vraag uiteraard wie er wel/niet zal gaan stemmen ?!

Wie haakt af/wie niet

Blijven enkel de absoluut ontevredenen, die geen vertrouwen hebben in het bestuur, weg van het stemlokaal ? Uit de laatste stadsmonitor (2020, volgende zal er komen in 2023) is gebleken dat 26% van de bevraagden maar weinig vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Zal dat het percentage kiezers zijn die afhaken ?.

Maar terzelfdertijd is er ook maar 25% die zeggen veel vertrouwen te hebben in het stadsbestuur. Zullen zij dan de enigen zijn die wel nog een stem zullen uitbrengen ? (2014 was met slechts 20% een absoluut dieptepunt…)

De grootste groep, zij die zogenaamd neutraal staan ten overstaan van het bestuur, is goed voor 49%. Hoe zullen deze kunnen worden overtuigd om toch een stem te gaan uitbrengen ?

Veel zal afhangen van hoe de huidige bestuursploeg met NVA, Groen, CD&V en Vooruit, deze grote groep (nog) zal weten te overtuigen van de degelijkheid en deugdelijkheid van hun bestuur.

In dat verband is het goed om weten dat Turnhout met slechts 25% die veel vertrouwen hebben, het laagste scoort van alle 13 centrumsteden. Binnen het verruimde samenwerkingsverband -Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout, Kasterlee en Lille,- hebben de inwoners van Beerse, met slechts 23% nog minder vertrouwen in hun bestuur dan in centrumstad Turnhout.

Vertrouwen in de politie

Ook een interessant gegeven is te weten hoeveel inwoners van de voornoemde gemeenten, veel vertrouwen hebben in de politie. (cijfers 2020)

Turnhout = 43%; Beerse = 47%; Lille = 42% (was in 2017 nog 50%); Vosselaar = 49%; Oud-Turnhout = 52%; Kasterlee = 48%

Noteer dat al deze gemeenten bediend worden door hetzelfde politiekorps, met name Politie Regio Turnhout.

Het is mijn overtuiging dat de graad van vertrouwen in de politie, ook effect heeft,  op deze van het vertrouwen in het bestuur

Standaard