Geen categorie

Achterna hollen

Steeds meer lijkt het of politici en andere beleidsmakers, telkens weer achter de feiten aanhollen

*Neem nu de verstrengde regeling die vandaag 1/7, in voege treed op het gebruik van de E-steps.

Niemand die eraan dacht bij de introductie ervan dat hiervoor de nodige verkeersregels moesten worden uitgewerkt.

Ondertussen kende dit gevaarlijk vehikel een ongelofelijke opgang. Niet in het minst door het invoeren van diverse systemen van deelsteps.

En nu is het dus aan de ordehandhavers -lees politie- om met de nieuwe regeling in de hand… handhavend te gaan optreden. Juist nu dan nog, bij het begin van de grote vakantie. Ga er maar aan staan agenten (m/v) Ik wens jullie veel succes !

*Een erg gelijkend verhaal wat de speedpedelecs betreft. Ook hier het verhaal van uit de pan swingende aantallen gebruikers maar eveneens van het aantal zware ongevallen. Volgens GVA : Twintig keer zoveel ongevallen én zware ongevallen met speedpedelecs in vijf jaar tijd. Logisch, zou je denken. Er rijden ook meer mensen met een speedpedelec. Maar het aantal gebruikers ging in diezelfde periode maar maal tien. “Het is onzinnig dat een autorijbewijs je toelaat op een speedpedelec te rijden.”

https://www.gva.be/cnt/dmf20220630_97329863

Judassen

*Van een heel andere orde en ongetwijfeld nog veel gevaarlijker voor onze sameleving, zijn de achterna lopers van de woke en cancel cultuur. In de media, aan de Universiteiten…

Neem als voorbeeld volgend voorval : Midden juni ontstond er ophef aan de Universiteit Antwerpen naar aanleiding van een praatje tussen twee personeelsleden na een practicumexamen biologie. De dames hadden het onder andere over interculturele problemen, integratie en taalachterstand bij bepaalde bevolkingsgroepen.

Kif Kif, een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme, zegt dat de beeldfragmenten geen rotte appels tonen, maar een bewijs zijn van ‘structureel racisme’.En dat werd door de media met glans en klank gretig overgenomen. En rector Herman Van Goethem schorst de twee betrokken docenten. Terecht noemt Astrid Elbers deze Cancel culture aan de UAntwerpen een bewijs van structurele onverdraagzaamheid. https://www.liberales.be/teksten/2022/6/27/cancel-culture-aan-de-uantwerpen-bewijs-van-structurele-onverdraagzaamheid-astrid-elbers

Iemand vroeg me hoe het zover is kunnen komen ?!

Mijn antwoord : omdat er tè veel ‘intellectueel’ verstand aanwezig is die niet(s) anders doen dan zichzelf en hun eigen cultuur en mensen verloochenen èn verraden… Judassen dus !!

Iemand zoals Van Goethem -en meerdere van zijn collega’s- is/zijn als het ware de reïncarnatie van de (woke) Inquisitie. Moderne Judassen dus ! Een onaanvaardbaar en onwaardig gedrag voor een universiteit !!

Van altijd maar weer achterna te hollen kan je geen prijzen winnen maar wel enorm veel vermoeidheid oplopen, zodat je zinnen verbijsterd raken !

Standaard