Geen categorie

Waar een wil is…is er werk

*In onze stad telden we vorig jaar 1075 personen die gedurende één of meerdere maanden  leefloongerechtigd waren. Onder hen 502 afkomstig uit een NIET EU-land en 107 uit een EU land.

*Inzake leeftijd betreft het 117 van 18 tot 19 jaar; 230 van 20 tot 24 jaar, 146 in de leeftijd van 25 tot 29 jaar en 127 in de leeftijd van 30 tot 34 jaar. 639 jonge leeuwen dus.

Geef ze werk, werk, werk

*Over het ganse jaar bekeken, waren er gemiddeld 732 (FTE) gerechtigden waarvan 250 van -25 jaar. Per 1000 inwoners spreken we dan van  bijna 16 gerechtigden per duizend. Daarmee staan we op de 4e plaats van de 13 Vlaamse centrumsteden. Gent, Oostende en Mechelen scoren nog hoger, maar de grootste stad van Vlaanderen, Antwerpen (12,5/1000) scoort heel wat beter dan Turnhout.

*Onze stad is blijkbaar ook genereus om leefloon toe te kennen aan studenten. 10 jaar geleden (1/2012) waren er 43 gerechtigden met een studentenstatuut (33 Belgen; 9 niet EU en 1 EU) Nu (01.2021) zijn er al 124 studerende leefloners. 49 van hen met een Belgische nationaliteit, 62 met een niet EU nationaliteit en 13 EU-burgers.

Meer stimuleren, minder pamperen

Al langere tijd stellen we vast dat onze arbeidsmarkt kreunt onder niet in te vullen vacatures. Iedereen die gezond is van lijf en leden, voorzien is van handen, voeten, ogen en oren zou dan ook aan de slag moeten zijn.

Met meer dan één op drie leefloners van minder dan 25 jaar vraag ik me oprecht af : worden deze door OCMW wel voldoende gestimuleerd om een job aan te nemen ?

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we die allemaal gerust laten tot ze 25 jaar zijn en dan beroep kunnen doen op het Ecolo solidariteitskapitaal van 30.000 euro voor elke 25 jarige ??!! https://www.standaard.be/cnt/dmf20220605_96109365

Trouwens, wie de werkloosheidscijfers ècht kent ziet dat het aantal langdurige werklozen (=+ 2 jaar) de afgelopen 10 jaar zeer sterk is toegenomen. Vooral bij de werklozen van Oost-Europese origine (van 6 naar 33); deze van Aziatische afkomst (van 32 naar 125) en van Afrikaanse herkomst (van 69 naar 118) Een globale toename van +169 werklozen tot 276 personen. Het aantal langdurig werklozen uit de EU, (behalve Oost-Europa) nam sinds 2012 toe met +48 personen tot 560.

Meer samen-minder apart

In oktober 2020 sloot Luc Op De Beeck een akkoord met VDAB, waarbij het OCMW acties onderneemt voor mensen met een leefloon en de VDAB alle andere werkzoekenden ondersteunt.

Naar mijn gevoel is dat allemaal tè vrijblijvend. Waar een wil is om te werken moeten er dan ook meer leefloners -vooral  jongeren- kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt !

Wat de acties vanuit VDAB betreft voor de niet-leefloners, heb ik het aanvoelen dat die ook nog niet op kruissnelheid zijn gekomen. Mogelijk ook omwille van de pandemie.

Een actie zoals VDAB gaat ook op zoek naar ankers of buddy’s om bepaalde werkzoekenden sneller de weg naar de VDAB te doen vinden, zit volgens mij nog altijd in de koelkast…

Hoe dan ook, samenwerken en expertise delen om meer mensen die in onze stad werkloos zijn en/of leefloon hebben, aan de slag te krijgen, is mijn inziens nog altijd vruchtbaarder dan ieder in zijn eigen tuintje…

Standaard