Geen categorie

Probleemzoekers in een veranderde wereld

Foto HLN ‘Hete avond’ in Oostende

*Een eerste hittedag, vorige zaterdag en vele gemoederen raakten alweer oververhit. Zo ondermeer in de Blaarmeersen (Gent) De Nekker (Mechelen) en het Zilvermeer (Mol)

We herinneren ons ook nog levendig de rellen op de stranden van Oostende en Blankenberge. Telkens veroorzaakt door ‘Brusselse jongeren’

*Het aantal steekincidenten in ons land -blijkbaar voornamelijk in Vlaanderen- is niet meer bij te houden. Zo bleek in Mechelen -de stad van Bart Somers- het aantal steekincidenten in 2021 te zijn verdubbeld tegenover 2020.

*Een jaarwisseling in Brussel die gepaard gaat met zwaar vandalisme, brandweer bekogelen na ze in de val te lokken, autobranden… burgemeester van Molenbeek Cathérine Moureaux (PS) is van mening dat dit hun manier van feestvieren is…

*Albanese drugsmaffia vecht een bloedige straatoorlog uit in ons land

*…en zo meer

Intermezzo

In de jaren 2000/2001 verrichtte criminologe Marion Van San een onderzoek naar allochtone jeugdcriminaliteit. In opdracht van toenmalig justitieminister Verwilghen.

Enkele ophefmakende vaststellingen, zoals dat jaarlijks één Oost-Europese jongeren op vier in ons land verdacht wordt van een misdrijf en dat Marokkaanse jongens in België 2,5 keer meer op het verkeerde pad terechtkomen dan hun autochtone leeftijdgenoten

Behalve veel kritiek werd met dit rapport niets meer gedaan. Ondertussen blijken onze gevangenissen (over)bevolkt met 60 à 70 % gevangenen van vreemde origine…

Veranderde omstandigheden

20 jaar later is  onze leefwereld veel diverser geworden dan ooit. Zo blijkt de bevolkings-aangroei in België in 2021, voornamelijk het gevolg te zijn van migratie.

Ook werden de grenzen van de Europese Unie en het vrij verkeer van mensen, goederen en diensten sterk uitgebreid. 2013: Kroatië

2007: Bulgarije en Roemenië

2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië

In 2015 kende ons land èn Europa een nooit geziene asielcrisis. Die tot op vandaag doorwerkt. Enkel al inzake gezinshereniging werden vorig jaar 500 mensen -nieuwkomers- geregistreerd in Turnhout.

Verboden

Gouverneur Cathy Berx wil na de overrompeling en ongeregeldheden door dagjestoeristen zaterdag in de provinciale domeinen Zilvermeer in Mol en De Nekker, nog deze week  samenzitten met de uitbaters van de provinciale domeinen om probleemzoekers, zoals de gouverneur ze noemt, voortaan makkelijker te weren.

Omwille van probleemzoekers evolueren we steeds meer naar een verbod-samenleving. Omdat altijd dezelfden het verpesten voor de grootste groep. Stadionverboden, plaatsverboden, lijsten van probleemzoekers die dan wel of niet uitwisselbaar zijn…

Maar dat duurt maar tot één of andere mensenrechtenadvocaat naar de rechtbank stapt om al deze verboden aan te klagen…en mogelijk nog gelijk zal krijgen ook…

Meer dan twintig jaar nà het rapport Van San, honderden straathoekwerkers en andere pamperaars later, integratie- en inburgeringstrajecten, allerlei begeleidings-projecten,… is er niets veranderd. Enkel de wereld veranderde, -geleerde mensen noemen dat de globalisering- maar de mensen die die wereld bevolken blijkbaar niet…

Sommigen zullen blijven beweren dat de problemen met probleemzoekers telkens weer worden uitvergroot…

Een goeie vriend van mij zou zeggen : een konijn in een kiekenkot blijft een konijn…

In Brussel zijn de inburgeringstrajecten nog maar sinds begin deze maand verplicht. Wat mij betreft moet voor alle nieuwkomers -ook deze uit de Europese Unie- een inburgeringstraject worden verplicht ! En absoluut voor hen die de Nederlandse taal niet machtig zijn !

Alle overheden en instellingen in ons land moeten nu maar eens stoppen met altijd excuses te verzinnen om het wangedrag van bepaalde groepen in ons land te vergoelijken. Rechten zonder -duidelijk omschreven- plichten is onhoudbaar !

Cultuurgebonden

Wat mij betreft dringt een degelijk onderzoek naar de al dan niet cultuurgebondenheid van deze problemen en probleemzoekers zich op. Pas als je de veroorzakers kent en ze ook durft te benoemen, kan je op een gepaste manier remediëren ! Wie steeds weer, -van waar ze ook komen- onze samenleving wil overhoop zetten, zich van wetten, regels en normen niets aantrekt en er zich ook niet naar wil schikken, hoort in deze samenleving dan ook NIET thuis ! https://www.gva.be/cnt/dmf20220620_93238790

Maar wellicht zullen wij aan onze woke-universiteiten géén wetenschappers bereid vinden om dergelijk onderzoek te willen doen !

En in Vlaanderen zal bevoegd minister Bart Somers ook al niet zitten te springen voor dergelijk en degelijk onderzoek !

Standaard