Geen categorie

Meer blauw op straat

foto Belga

Aanleiding : een gewelddadige diefstal aan het Schildpad in Turnhout, een zijstraat van de Patriottenstraat. Een 68-jarige man werd daar woensdagavond (15 juni) omstreeks 18.15 uur door een jongeman bedreigd en nadien van zijn smartphone beroofd. Het bejaarde slachtoffer raakte zwaargewond. Een opsporingsbericht van de politie ontlokte heel wat reacties.

In elke stad veel criminaliteit ?

Vaak lees je dan ook,  dat er in elke stad veel criminaliteit is.  Als je het aantal feiten afweegt tegenover de bevolking, heeft Turnhout een criminaliteitsgraad van bijna 5% (4,9%) (voor 2020 (ganse jaar) was dat ruim 10%, of 10 criminele feiten per 100 inwoners !! )

Centrumstad Aalst 3,4%, centrumstad Roeselare = 3,3% en Genk = 4%. Oostende doet het met slechts 4,2%, ondanks dat hier jaarlijks enkele honderdduizenden toeristen verblijven. Centrumstad Leuven klokt af op 6,6%, maar in deze stad wonen vele duizenden studenten bovenop de ingeschreven inwoners. (60.500 studenten aan de KUL in dit academiejaar)

De cijfers criminaliteit zijn per pleegplaats en niet volgens woonplaats van de pleger en hebben betrekking op het eerste semester van 2021. Het percentage is het aantal gepleegde feiten per 100 inwoners over de eerste zes maanden van 2021.

Je kan dan ook de cijfers niet zomaar vergelijken, maar alles in acht genomen heeft Turnhout een hoge criminaliteitsgraad.

Menskracht uiterst belangrijk

Hoe kan Oostende het waarmaken dat er zo weinig criminaliteit is ? In 2018 had dit politiekorps 320 voltijdse krachten ter beschikking, administratieve krachten inbegrepen. Voor een bevolking van 71.300  inwoners en een oppervlakte -te land- van 38 km². (3.800 ha)

De politiezone regio Turnhout heeft op dit ogenblik 290 voltijdse krachten ter beschikking voor een bevolking van ruim 128.000 inwoners en zit daarmee ver onder het landelijk gemiddelde van 32 menskrachten per 10.000 inwoners !

In oppervlakte zijn we een heel grote politiezone, van maar liefst 283 km² of bijna 30.000 ha… Verder wel géén zee of geen luchthaven.

Meer blauw op straat

De vraag voor meer blauw op straat is dan ook helemaal terecht ! Ook onze burgemeester is daartoe vragende partij. En de nieuwe korpschef zit naar verluid ook op die lijn.

Maar meer volk vraag ook meer geld. Een grotere dotatie voor de politie. En –in tegenstelling tot bvb Oostende waar de zone samenvalt met de stad– moet daartoe een akkoord gevonden worden met 7 gemeentebesturen…

Wie zal of wil dat betalen

Het zou me niet verwonderen dat bij een aantal gemeentebesturen er een non passaran volgt op de vraag tot verhoogde dotatie. Zeker als ze enkel de norm van criminaliteitscijfers in hun gemeente nemen, zijnde 1,7%  voor Vosselaar, Baarle-Hertog en Kasterlee; 1,8%voor Lille,  Beerse is 1,9%;  en 1,5% voor Oud-Turnhout… Het aantal inwoners in deze 6 gemeenten is 83.000 en telt maar 1410 criminele feiten, of een gemiddelde van 1,7%.

Turnhout met 46.000 inwoners telt maar liefst 2.249 criminele feiten, goed voor zo’n 5% !

De redenering van er zijn enkel extra agenten nodig voor Turnhout en daar gaan wij niet voor meebetalen zou het dan wel eens kunnen halen van het solidariteitsprincipe !

Prioriteit = meer mensen

In de afgelopen jaren werd er in onze politiezone heel veel geïnvesteerd in camera’s en trajectcontroles. Op zich hebben die zeker al hun nut bewezen, maar elke euro kan je maar één keer uitgeven.

Dat er nu prioriteit moet gaan naar meer mensen, dus effectief meer blauw op straat, staat buiten kijf.

Maar wat dat betreft zitten we nog niet aan de nief patatten !

Standaard