Geen categorie

Ik kan Mahdi niet volgen

Staatssecretaris voor asiel Sammy Mahdi, zit in de laatste rechte lijn  naar het voorzitterschap van CD&V. Maar…voor hij op 25 juni op het schild zal worden gehesen, sluit hij nog enkele dubieuze akkoorden af.

Zo heeft hij recent, samen met de sociale partners van de bouwsector en Fedasil een eerste sectorbrede samenwerking voorgesteld. Asielzoekers kunnen in afwachting van hun dossier zo instromen om het arbeidstekort binnen de bouwbedrijven op te vangen.

Nu de arbeidsmarkt krapper is dan ooit, wil staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) Oekraïners in België aan het werk houden. Hij heeft een wetsontwerp klaar dat vluchtelingen uit Oekraïne ook in de toekomst toegang geeft tot onze arbeidsmarkt.

Waarom dubieus

Er zijn een aantal redenen waarom ik deze démarges van Mahdi dubieus vind. Zo wat de asielzoekers betreft. Ruim meer dan 50% krijgt na onderzoek van het dossier, géén verblijfsvergunning.

Die asielzoekers tijdens de procedure al aan het werk zetten geeft hen een argument om toch te worden erkend. Meerdere rechters zullen hierin zelfs meegaan. Bovendien zie ik sociale partners ook al op de barricades klimmen, om die goeie werknemer(s) die ze nu aan de slag hebben, te kunnen behouden.

  • Sinds mei vorig jaar telt Vlaanderen 16.500 werklozen minder. Uit de groep van werklozen, langer dan 2 jaar werkloos, werden amper 2.800 werklozen gerekruteerd. Ondertussen kijken we aan tegen een maatschappelijk deficit van bijna 70.000 langdurig werklozen, waarvoor werkgevers -en Mahdi dus ook- liever buitenlanders aantrekken !
  • In mei 2022 staan 6.600, erg gegeerde Oost-Europese werknemers (Roemenen, Polen en Bulgaren) aan den dop in Vlaanderen. (we mogen niet veronderstellen dat deze zouden doppen en werken…) Nauwelijks minder dan een jaar geleden. (detail : 4 op 10 werkloze Roemenen in het arrondissement Turnhout, wonen…in Turnhout)

Mahdi wil duidelijk in de laatste dagen van zijn mandaat nog een stempel drukken. Maar mijn, weliswaar gezond, boerenverstand is te klein om deze démarges te bevatten. En het waarom kan je hierboven lezen

Standaard