Geen categorie

Politionele handhaving

Statistieken zeggen niet alles, wat criminaliteit betreft, maar wel heel veel. Zo werden in het eerste semester van 2021, -3.659- feiten vastgesteld in de politiezone Turnhout waarvan 2.249 in Turnhout-stad. Dat zijn ruim 20 criminele feiten/dag, waarvan 12,5/dag in stad Turnhout.

Zoals u weet bevat deze zone, behalve Turnhout ook de gemeenten Baarle-Hertog, Vosselaar, Beerse, Lille, Kasterlee, en Oud-Turnhout.

Goed voor een totale bevolking (op 1/1/2021) van 128.071 inwoners, waarvan 45.777 in Turnhout.

Enkele thema’s uit de statistieken

Het eerste cijfer is dat van de politiezone, het andere dat van Turnhout

Diefstal zonder VZO* = 473/337; diefstal mèt VZO = 211/98. Vandalisme = 273/156; opzettelijke brandstichting = 18/9; drugs = 488/404; oplichting = 220/95; fietsdiefstal = 115/83; identiteitsfraude = 28/14; intra-familiaal geweld = 146/82

Trajectcontroles-cijfers 2021 volledig

De trajectcontroles (snelheid) in de politiezone zijn samen goed voor 32.367 PV’s. De toppers vinden we terug in Wechelderzande met 6.756 PV’s in de zone 50. En op de Antwerpsesteenweg-CentrumVosselaar werden ook maar liefst 5.026 PV’s uitgedeeld, eveneens in zone 50.

De ring rond Turnhout (zone 70) was goed voor 4.126 PV’s vanuit de trajectcontrole maar ook de trajectcontrole op de Kastelein, Steenweg op Baarle-Hertog (zone 70) leverde 3.250 overtredingen op.

32.367 snelheidsovertredingen, vastgesteld via de module trajectcontrole is best wel veel. Ruim 88 PV’s elke dag van het jaar, of 620 per week…

Whitelistcontrole

  • Waarmee de politie het volgende bedoeld : Op plaatsen waar er een verbod geldt, het toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen in voetgangerszones (winkelstraten), met uitzondering van de toegelaten voertuigen, beter controleren;

Gasthuisstraat = 2.410 overtredingen en de voetgangerszone op de Markt (=noordkant) telde 2.800 overtredingen. Samen dus 5.210 of een gemiddelde van 14/dag

Dat camera’s zowel voor trajectcontrole als opsporing van misdadige feiten zeer nuttig zijn, daar twijfelt ondertussen niemand meer aan, denk ik.

Voldoende blauw op straat

Maar de handhaving -al dan niet met harde hand- vergt daarnaast vooral voldoende mensen, agenten, op straat.

Zo bijvoorbeeld : als er tegen de zomer -eindelijk- een reglement zal zijn op het gebruik van elektrische steps, dan zal de handhaving daarvan vooral mensenwerk zijn. En om dat en veel andere zaken ook effectief en goed te doen moet ervoor worden gezorgd dat onze politiezone ook de nodige menskracht kan binnenhalen.

*diefstal met of zonder VZO : Er bestaan een aantal verzwarende omstandigheden bij diefstal. Een aantal voorbeelden van een verzwarende omstandigheid zijn dat de diefstal bij nacht wordt gepleegd, door braak of inklimming of door twee of meer personen

Standaard