Geen categorie

Armoede

Het goeie nieuws inzake armoede is, dat tijdens het coronajaar 2021, de armoede in ons land OMLAAG is gegaan. Volgens de krant De Tijd, is het vooral dankzij de ongeziene economische steun van de overheid, de armoede in België stevig deed dalen in 2021, het tweede jaar van de coronapandemie.

En dit ondanks de talrijke doemberichten en voorspellingen, die stuk voor stuk een enorme toename van armoede voorspiegelden…

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/overheid-kreeg-armoede-omlaag-tijdens-coronapandemie/10377006

Het slechte nieuws daarentegen is de blijkbaar onstuitbare en vooruit hollende inflatie. Niet in het minst omwille van de energieprijzen. En in het kielzog hiervan de prijsstijgingen van allerlei materialen. Maar ook van voedingsproducten.

Een inflatie van nu reeds 8,3% moet ons echt wel zorgen baren. Voor iedereen zijn koopkracht, maar vooral voor deze van de zwaksten en lage inkomens. Ongetwijfeld zullen de cijfers van armoede en mensen die op het einde van hun geld nog een stuk maand over hebben, samen met deze inflatiecijfers een enorme stijging kennen !! https://www.tijd.be/opinie/algemeen/sterke-inflatieopstoot-moet-ernstig-zorgen-baren/10377408

De Vraag die De Morgen stelt, of het leven morgen nog betaalbaar zal zijn ?! is dan ook helemaal terecht.

En in Turnhout ?!

Hoe de armoedebarometer vorig jaar in Turnhout evolueerde, kan ik u niet zeggen. Cijfers die ik wel kan meegeven zijn deze van het netto-belastbaar-inkomen per inwoner in onze stad. Weliswaar deze van 2019.

In 2019 is er een stijging van dat bedrag met 314 €  -tot 18.043 €- ten overstaan van 2018.  Van de 13 Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.) Is Turnhout na Antwerpen (17.491 €) en Genk (17.538 €) de armste stad.

Interessant weetje

Het totale bedrag aan netto-belastbaar-inkomen beloopt voor Turnhout 819.900.837 € ; Voor beerse = 382.119.870 € ; Oud-Turnhout = 305.135.476 € EN Vosselaar doet het met 250.493.547 €.

Ik vergelijk ook even de cijfers -centrumsteden- van 2019 met deze van 2016. Het jaar na de grote vluchtelingencrisis. In die 4 jaar steeg het inkomen/inwoner in Turnhout het minste. Namelijk met 4,5%…of amper 1%/ jaar.

Het zal de komende jaren, meer dan ooit, knokken worden om te zorgen dat iedereen het hoofd boven het -armoede- water kan houden. In onze stad maar ook op alle andere overheids-niveau’s. En op alle maatschappelijk sectoren. (werkgelegenheid, lonen en sociale uitkeringen…)

Dit zal, samen met de gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne een nog veel grotere uitdaging zijn dan de corona-pandemie al was.

In DM van 28/3/22 : “Wereldwijd is er nog geen tekort aan graan, maar door de crisis in Oekraïne zijn speculanten op de beurs de prijs enorm aan het opdrijven. Dat is heel cynisch: die speculanten worden rijker op de rug van slachtoffers in conflictgebieden en mensen die honger zullen lijden. Dat is een fundamenteel probleem geworden in elke internationale crisis met grondstoffen, of het nu over graan, staal of olie gaat.” https://www.demorgen.be/nieuws/is-het-leven-straks-nog-betaalbaar-iedereen-kijkt-uit-naar-de-zomer-dat-wordt-het-moment-van-de-waarheid~b8b923e6/

Standaard