Geen categorie

Advocatentaal

Wat een drama afgelopen weekend in het Waalse Strépy.  Zes dodelijke slachtoffers en een tiental zwaargewonden. En dat allemaal omdat één chauffeur met zijn auto, tegen hoge snelheid, inbeukte op een stoet carnavalisten.

De chauffeur en zij passagier, twee dertigers, werden aangehouden voor doodslag. Een voorlopige -juridische- kwalificatie, vermits op dat ogenblik nog géén enkele onderzoeksdaad was gesteld.

In de uren en dagen na het drama dienden dan de onderzoeken naar oorzaak, of er een invloed van alcohol en/of drugs in het spel is, naar de technische stand van zaken enz. …

Onderzoeksrechter

Vermits er aanwijzingen zijn van een misdrijf werd er een onderzoeksrechter aangesteld. Hij/zij is de leider van het onderzoek, uiteraard in samenwerking met de politierechercheurs.

Zo een onderzoeksrechter gaat op zoek naar de waarheid en heeft daartoe verregaande bevoegdheden. Maar vooral moet hij het onderzoek voeren à charge en à décharge. Of anders gezegd : zowel elementen in het voordeel als in het nadeel van de verdachte worden geanalyseerd. Ook in samenwerking met de politie.

Uiteraard kan in de loop van het onderzoek de voorlopige juridische kwalificatie worden gewijzigd op basis van de dan gekende elementen.

Na ondervraging van Paolo F. door de onderzoeksrechter, klink get als volgt : De onderzoeksrechter besloot om Paolo F. aan te houden op verdenking van onvrijwillige slagen en verwondingen met dodelijke afloop. Er is dus sprake van een zwaar ongeval, maar niet van een opzettelijke daad.

Maar ook dat is daarom nog niet definitief : De kwalificatie bij de inverdenkingstelling is voorlopig en is gebaseerd op de eerste elementen uit het onderzoek, die nog extreem fragmentarisch zijn”, zegt het parket van Bergen. “Ze kan evolueren in alle stadia van de procedure, ook gedurende het onderzoek, als nieuwe elementen zouden wijzen op een eventuele intentie van doodslag.”

De advocaat

Een advocaat heeft de plicht zijn cliënt te verdedigen met alle middelen van recht. Zoals de vraag stellen of de carnavalisten wel de (verkeers) regels volgden. Een element dat ook door de onderzoeksrechter zal worden onderzocht. Terecht overigens.
En nee, dit is niet de schuld afschuiven op wie dan ook
.

Geen spel spelen via de pers

De talloze negatieve reacties op deze bedenking van de advocaat -de meeste reacties slagen een toon aan van advocaten zijn de grootste criminelen- tonen aan dat de publieke opinie het moeilijk heeft met een dergelijk element à décharge.

Zelfs Procureur-generaal Ignacio de la Serna reageert ontzet: “Wij zullen alle elementen onderzoeken en dus ook of deze carnavalsoptocht verliep volgens de regels, maar laten we toch vooral niet vergeten dat de bestuurder aan een ongemeen hoge snelheid reed. Ik betreur dit ‘advocatenspelletje’.”

Een menselijke reactie maar naar mijn mening ook een deontologische fout. Dat hij de verdediging tackelt op een terechtzitting…geen probleem, maar NIET op deze manier.

Rechter zal oordelen

Wat advocaten ook alleman aanbrengen in conclusie en pleidooien, wat het OM zal aanbrengen op basis van de gevoerde onderzoeken… per slot van rekening is het de rechter/rechtbank die een vonnis velt op basis van alle elementen èn op basis van de wetgeving.

Hoe dan ook, ik wens eenieder die ooit een advocaat onder de arm neemt, een pleiter die er ook echt voor gaat. Met alle middelen van recht, maar daar zijn uitspraken en confrontaties in de media niet inbegrepen wat mij betreft.

Standaard