Geen categorie

Onthutsende cijfers

Naast de cijfers werkloosheid is de evolutie inzake leefloongerechtigden, een belangrijke indicator voor de armoede in Turnhout. In deze blog een actueel overzicht. Op basis van de cijfers 12/2020 t/m 11/2021. En, zoals meermaals het geval als ik het heb over armoede in mijn stad, neemt Turnhout ook inzake leefloon alweer enkele, weliswaar alles behalve benijdenswaardige, podiumplaatsen in,

Zo blijkt dat Turnhout op plaats -3- staat van steden/gemeenten die hoogste aantal leefloners -in Vlaanderen- onder hun inwoners tellen. Met 23,6 per duizend laten we Gent (26,63/duizend) en Oostende (25,51/duizend) = voorgaan.

Meer in detail

De cijfers van de maand november ‘21 duiden ook aan dat in onze stad het percentage van het aantal niet-Belgen leefloongerechtigde het hoogste is in Vlaanderen, met meer dan 6 op tien… (60,5%) In deze dus een eerste plaats… (Totaal aantal lln in Turnhout = 634.)

Bevolking Turnhout= 46.280

Met 319 gerechtigden die een niet EU nationaliteit hebben, tekent Turnhout voor zowat 50% van het aantal in het arrondissement Turnhout. (=666) En ook dit cijfer is, afgetekend en met ruime voorsprong, een eerste plaats waard…

Buiten Turnhout

Buiten onze stadsgrenzen zijn de totale leeflooncijfers als volgt : Oud-Turnhout telt 18 lln; Beerse = 21; Vosselaar = 24; Hoogstraten = 40; Mol =201; Geel = 265; Herentals = 101

Samen tekenen deze steden en gemeenten voor 670 leefloners, waarvan 224 van buiten de EU; 373 Belgen en 73 van de EU (in Turnhout zijn er 64)

De totale bevolking is deze steden/gemeenten = 173.244

Doorheen de jaren : Het aantal leefloners in 2016 = 963; 2017 = 1.087; 2018 = 1.106; 2019 = 1090; 2020 = 1049; 2021 = 1070.

Aankondigingen bij de vleet

In maart 2018 kondigde de voorzitter van het OCMW deze actie aan : Turnhout wil 165 nieuwkomers, die amper Nederlands spreken, met een individueel traject introduceren in de arbeidsmarkt. Dit is een ambitieus project dat Vlaanderen en Europa financieel steunen. “Het gaat om 748.000 euro, een naar Turnhoutse normen gigantisch bedrag”, zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck (CD&V).

Een goed jaar later, mei 2019, volgt dan de aankondiging dat het Veldekenshof zal (her)openen, nadat hierin ruim 1 miljoen euro belastinggeld werd besteed in aankoop en renovatie. Doelstelling is leefloners via  artikel 60 opleiden en toeleiden naar horeca.

In oktober 2020 krijgen we te horen van schepen Op De Beeck, dat stad Turnhout en VDAB nauwer gaan samenwerken. Men komt ook tot een taakverdeling waarbij het  OCMW (exclusief) acties onderneemt voor mensen met een leefloon en de VDAB alle andere werkzoekenden ondersteunt

En de ambities van schepen Op De Beeck zijn blijkbaar niet te stelpen. Recent immers trad de stad Turnhout toe tot het innovatiecentrum WERK. Dit zou de mismatch op de arbeidsmarkt moeten ‘wegwerken’.

Vooral prestige met magere resultaten

Maar wat is nu het netto-resultaat van al deze actie-aankondigingen ? Dat is zeker genne vette. Sinds 2018 daalde het aantal leefloners met, zegge en schrijven zesendertig (36) eenheden.

Het aantal werklozen in Turnhout steeg dit jaar al met 100 eenheden.

Tegenover deze cijfers, is het statement van Op De Beeck in april 2019 in de gazet, -dat zonder het plan WERK, het aantal leefloners zou gestegen zijn- niet meer dan een zwaktebod !

Ik kan enkel maar besluiten dat deze -dure- acties vooral gericht zijn op prestige (WIE?!) maar veel minder op prestatie, want resultaten blijven uit !

Voorlopig zijn we qua leefloners nog beter af dan Charleroi, waar 56/duizend leefloners zijn. Maar de gevolgen van de vluchtelingencrisis uit Oekraïne, voor onze stad die nu al 200 daklozen telt, moeten nog komen…

Standaard