Geen categorie

Tè scherpe pen ?!

Sommige lezers verwijten me wel eens, dat ik een veel tè scherpe pen hanteer bij het schrijven van mijn blogs.

Ik ben het niet eens met die kritiek omdat ik meen dat die scherpe pen –bijna– altijd samen gaat met een scherp, correct zicht op de zaken waarover in schrijf.

Niet onfeilbaar

En nee, in tegenstelling tot wat sommigen denken, wil ik me niet gedragen als god de vader die denkt hèt altijd helemaal en alleen te weten. Ik acht me dus zeker niet onfeilbaar. Integendeel.

Zo heb ik recent nog een kritiek van 6 jaar geleden -op toen nog kandidaat-Burgemeester Paul Van Miert herlezen. En ik moet bij deze deemoedig toegeven dat mijn pen toen zeker tè scherp was, zonder een evenwaardig scherp zicht op de zaak.

We zijn ondertussen de eerste helft van de legislatuur voorbij. En in die tijd heb ik -samen met mij vele anderen wellicht- een burgemeester ervaren die echt wel van aanpakken weet.

Dat toonde hij bij de coronacrisis en bij de ramp die Turnhout overkwam op oudejaarsdag 2021. Paul is iemand die als een echte burgervader bekommerd is om zijn inwoners. Meeleeft met wat hen overkomt. Meeleeft met slachtoffers en familie.

Realistische verwachtingen

Ik realiseer me ook wel dat vele Turnhoutenaren -veel- hogere verwachtingen had en heeft van deze burgemeester en zijn schepenen. Maar ik realiseer me ook dat Paul Van Miert en zijn ploeg op 1/1/2019 niet de sleutels in handen kregen van een gezonde, kwieke, laat staat een rijke, florissante stad Turnhout.

Integendeel zelfs. Al van voor die dag en nu  nog steeds kampt deze stad met een snel groeiende -en niet te stoppen- instroom van migranten, asielzoekers, gezinsherenigers en een stadsvlucht aan de andere kant !

En hetzelfde probleem wat de almaar stijgende armoede betreft. Dat merken we ondermeer aan het lage gemiddelde inkomen per inwoner, aan het hoge aantal inwoners die gerechtigd zijn op de verhoogde tussenkomst v/d mutualiteit, aan het hoge aantal unieke gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, aan de erg lage welvaartsindex, enz… Meerdere partijen stelden in hun programma een fusie voorop (Met Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout). Maar dat is meer dan ooit onhaalbaar !

Een stad ook waar het onveiligheidsgevoel erg hoog ligt en de algemene tevredenheid erg laag.

En bovendien een stad met een verouderd, versleten wegennet, stoepen en andere infrastructuur.

En vooral : een stad waar veel te weinig middelen zijn of binnenkomen om te kunnen doen wat zou moeten gedaan worden…om aan de voornoemde problemen een deftig antwoord te bieden.

Coalitie

De kiezer had op 14 oktober 2018 de kaarten zodanig gelegd dat er niet veel coalitiemogelijkheden waren. Niemand wilde samengaan met het VB. Om dan een coalitie te vormen die een voldoende grote meerderheid zou hebben kon het niet anders dan samen te gaan met Vooruit, Groen en nog een restje CD&V. Tim sloot zichzelf uit door de burgemeesterssjerp op te eisen…

Een coalitie met 4…vroeg en vraagt heel wat masseerwerk van een leider Burgemeester om gedragen beleidslijnen uit te zetten.

Enfin, heel deze uitleg om u te zegen dat ik van mening ben dat we de beste burgemeester hebben sinds ik in deze stad woon (1979), maar meer dan ooit ook besef en moet toegeven, dat hij niet de beste riemen kreeg om mee te roeien.

Standaard