Geen categorie

Is er plekvrij in Turnhout ?!

De oorlog in Oekraïne brengt, behalve enorm veel menselijk leed, ook heel wat andere problemen met zich. Zo zijn er de almaar stijgende gas- en brandstofprijzen en de gevolgen van de opgelegde sancties door Europa die ook in onze economie een enorme weerslag (zullen) hebben. Ik verwacht dan ook een zware recessie de volgende maanden.

Vluchtelingen

Maar behalve dat alles is er de nood aan snelle en degelijke opvang van tienduizenden (oorlog)vluchtelingen uit Oekraïne. Vlaanderen verwacht dat ze tot 120.000 mensen zullen moeten herbergen, in de komende maanden.

In de pers spreken enkele opiniemakers zelfs over een Vlaams wir schaffen das moment. Zelf ben ik niet zo’n voorstander van het gebruik van deze uitdrukking, omdat er teveel een negatieve connotatie aan verbonden is.

Plekvrij

Maar zijn er in onze stad plekken vrij om -eventueel tijdelijk- vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen ?

Ik overloop met u graag enkele algemene gegevens

*Er zijn in onze stad 22.901 wooneenheden (2021) waarvan bijna 50% voor 1970 werden gebouwd.

*Het aantal sociale woningen, sociale huisvesting en sociaal verhuurkantoor = 1.791. Om in zo een sociale woning terecht te kunnen staan er bijna 2.500 unieke gezinnen op de wachtlijst.

*Per wijk is de situatie als volgt = Centrum bevat 8073 woningen waarvan 366 sociale woningen. Stedelijk wonen Oost = 4.970 woningen en 215 sociale huisvesting. Stedelijk wonen West = 4.845 woningen en 304 sociale huisvesting. De zuidelijke wijken (Parkwijk, Schorvoort) bevatten 2.910 woningen en 522 sociale huisvesting. De Heizijdse velden en het Noorden, tellen 1.269 woningen en 12 sociale huisvesting. En tenslotte Zevendonk en het zuiden bevatten 834 woningen en 59 sociale huisvesting.

Opvang

Maar er is meer dan het op zoek gaan naar huisvesting. We moeten absoluut vermijden dat we deze mensen aan hun lot overlaten. Onderwijs voor de kinderen, hulpverlening en  bijstand van het OCMW, het verwerven van de Nederlandse taal, tewerkstelling…enz…

Meer nog dan voor andere steden en gemeenten in het arrondissement is dit alles echt wel een gigantische uitdaging voor onze stad. Temeer omdat de instroom van asielzoekers, migranten en gezinshereniging uit andere werelddelen ook blijft aanhouden.

Om dit alles in zo goed mogelijke banen te leiden, zal naast het professionele kader van de stad/Ocmw, onderwijs, arbeidsmarkt…ook de hulp van vele vrijwilligers nodig zijn.

Zelf ben ik graag bereid daar waar mogelijk mijn steentje bij te dragen. En ik weet zeker dat vele lezers dat ook willen doen.

Standaard

2 gedachtes over “Is er plekvrij in Turnhout ?!

Reacties zijn gesloten.