Geen categorie

Dopgeld

In deze blog wil ik jullie graag laten meekijken in de RVA statistieken over 2021. Meer bepaald naar de bedragen welke RVA uitkeerde in Turnhout, en  andere gemeenten van de stadsregio of enkele centrumsteden.

Voor Turnhout komen we aan een bedrag van 44.557.535 miljoen €. Beerse is goed voor 10.361.061 €, Oud-Turnhout haal 7.429.262 €  RVA geld binnen en Vosselaar 6.840.714 miljoen. U merkt al meteen een verschil van bijna 20 miljoen tussen de stad Turnhout en de rest v/d stadsregio.

Afhankelijkheid

We bekijken ook even de afhankelijkheid van dopgeld in functie van het aantal effectief werkenden +werklozen per gemeente. Gemiddeld is dat voor Turnhout, voor elk van hen, 2.111 €/jaar. In Beerse is de afhankelijkheid 1.164€ per jaar. Voor Oud-Turnhout betekent dat 1.200 €/jaar en voor Vosselaar 1.249 €/jaar.

In Geel is het -RVA- inkomen van de werkenden en werklozen goed voor -gemiddeld- 1.130 €/jaar, Herentals = 1.387 €; Mol = 1.248 € en Hoogstraten krijgt het kleinste bedrag met 973 €

Voor drie andere centrumsteden komen we op een jaarbedrag -RVA- van 1.312 € in AALST;  1.365 € in Mechelen en 1.391 € in Hasselt.

Een grote afhankelijkheid van inkomsten uit dopgeld maakt dat een gemiddeld inkomen ook lager ligt. Bovendien betekent dit ook een grotere kwetsbaarheid als er besparingen gebeuren op werklozensteun, hetzij in bedragen hetzij via beperkingen in de tijd.

Gazettenpraat

In een interview met GVA op 16/2 ll, kwam de Turnhoutse schepen van economie, Luc Op De Beeck enkele -weliswaar foutieve-  triomfantelijke berichten de wereld insturen. Zo bijvoorbeeld : Schepen Luc Op de Beeck is vooral blij dat er veel tewerkstelling is gecreëerd, ook voor laaggeschoolde werkzoekenden. Het aantal laaggeschoolde werklozen in Turnhout, is met bijna 51% in februari het hoogste van de afgelopen 4 jaar…

Of deze uitspraak : “We verwachten dat de werkloosheid in Turnhout nog dit jaar onder de 10% zakt”, weet Op de Beeck. “Dat is historisch, want nooit eerder was hier zo weinig werkloosheid.

Nog terwijl hij dit aan het zeggen was, waren er in onze stad alweer 100 werklozen bijgekomen sinds begin 2022… en was de werkloosheidsgraad dit jaar al met 5% toegenomen (Van 10,2% in februari 2021 naar 10,7% nu)

Zo zie je maar, papier is verduldig en met gazettenpraat moet je heel voorzichtig zijn…

Vreemde origine

Naast het hoge aantal laaggeschoolden in de Turnhoutse werklozenpopulatie is er ook het probleem van de toename van het aantal werklozen van vreemde origine.

Van de 100 werklozen die er sinds januari 2022 zijn bijgekomen in Turnhout, zijn er 80 van vreemde origine. Over langere termijn zeggen de cijfers dat 4 jaar geleden het aantal werklozen van Belgische origine met 51,5% nog een kleine meerderheid vormde.

Nu spreken we nog over 46,7% werklozen van Belgische origine. Dit is een erg on-gunstige evolutie, vooral omdat werklozen van niet-Belgische origine, nog minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Ik vraag me steeds meer af hoe het komt dat èn VDAB èn OCMW Turnhout er maar niet in lukken om meer mensen aan de slag te krijgen. Hoeveel allochtonen hebben ze nu in al die jaren al kunnen toeleiden naar een duurzame job in de economie ?? En met duurzaam bedoel ik meer dan een tewerkstelling van 6 weken hoor !!

Update -8/3/22- inzake vacatures Turnhout(enkel vacatures gemeld aan VDAB)

12/21 = 326 vacatures gemeld, 619 vacatures staan nog open, waarvan 288 zonder scholingsvereiste

1/22 = 422 vacatures gemeld, 604 vacatures staan nog open, waarvan 268 zonder scholingsvereiste

2/22 = 434 vacatures gemeld, 664 vacatures staan nog open, waarvan 309 zonder scholingsvereiste

Zoals u al kon lezen in deze blog, kwamen in Turnhout, sinds 1/1/2022, 100 werklozen erbij…

Standaard