Geen categorie

Moet er nog zand zijn ?!

11 jaar geleden schreef ik het volgende in een blog : Ook bij de huisartsen stelt zich een groeiend probleem van tekort.

Zo zijn er in de huisartsenvereniging regio Turnhout – HVRT- in 2012 nog 153 mensen actief en is de prognose voor 2017 : 139. In diezelfde HVRT zijn 42% van de huisartsen nu reeds +55j en loopt dat tegen 2018 op naar bijna 70%, waarvan meer dan de helft dan +60 jaar zal zijn.
Nu reeds zijn er huisartsen die nieuwe patiënten weigeren omdat de werklast veel te hoog is
. https://wolput.com/2011/03/09/dokters-gevraagd/

Artsenquota

De vaudeville van de artsenquota -verdeling van het aantal af te studeren artsen in ons land- duurt nu al ruim 20 jaar. En evenveel jaren stellen we vast dat Wallonië zich er niet aan stoort…

Tot op vandaag is dit probleem nog steeds NIET opgelost. Het communautaire dossier van de artsenquota begint weer te gisten. Al jarenlang is er discussie over hoeveel artsen er in Vlaanderen en Wallonië mogen afstuderen. In principe bestaan daar duidelijke afspraken over, maar de Franse Gemeenschap liet al jaren meer artsen afstuderen dan afgesproken. Ook Vlaanderen besliste vorig jaar om zich dan maar niet meer aan de quota te houden. De federale regering ­beloofde daar in het regeerakkoord korte metten mee te maken, maar tot vandaag is er geen oplossing. De Standaard 22/2 ll.  https://www.standaard.be/cnt/dmf20220221_98394187

Tijd om wat cijfers te geven.

Elk jaar verlaten zo’n 850 nieuwe artsen de Franstalige universiteiten; maar er zijn voor hen maar 500 Riziv nummers voorhanden.

Even kijken naar de werklast voor de huisartsen. (cijfers 2019) In Brussel 19 heeft elke huisarts gemiddeld -1.235- patiënten. In Wallonië zijn dat maar -1.181- patiënten en in Vlaanderen -1.617-.

Dichter bij huis

Turnhout telt gemiddeld -1.796- patiënten per huisarts. In Rijkevorsel-3.282- patiënten per huisarts, Beerse telt er -3.015-; Retie = 2.499-; Kasterlee = 2.484; Hoogstraten = 2.361-; Grobbendonk = 2.341; Vosselaar = -2.219-; Oud-Turnhout = 1.724.

Over alle arrondissementen heen in Belgenland, staat het arro Turnhout op plaats 1, met 1.858 patiënten/huisarts.

Limburg voert de kop aan van de provincies met 1.765 patiënten, waar er dat in de provincie Antwerpen 1.765 zijn.

Het hoogste provinciale cijfer in Wallonië is voor rekening van Luik, met 1.205 patiënten.

2011

Ik wil ook wat cijfers vermelden uit 2011, toen we in het Resoc aan de alarmbel trokken voor een groeiend tekort aan huisartsen. In dat jaar telde Turnhout 1.378 patiënten/huisarts en Beerse 2.302
Bekeken naar de gewesten Brussel = 910; Wallonië = 915 en Vlaanderen = 1.309.

Moet er nog zand zijn ?! Is een vraag voor minister Frank Vandenbroucke, die de  toepassing van de artsenquota op de regeringstafel wil brengen !! Hopelijk leest hij deze blog, net zoals de Federale parlementairen uit het arrondissement Turnhout.

Standaard