Geen categorie

Toekomst aan diggelen

Het is dezer dagen 25 jaar geleden dat -op een persconferentie nota bene- de sluiting van de winstgevende Renaultfabriek in Vilvoorde werd aangekondigd. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170224_02748787

Die aankondiging sloeg meteen alle toekomstdromen van enkele duizenden aan diggelen. Maar het was ook de voorbode van nog meer sluitingen en faillissementen van grote en minder grote ondernemingen. 13 jaar later zou ook de grote GM-fabriek in Antwerpen definitief sluiten.

Voor vele duizenden gezinnen betekende dit doffe ellende. Zij die op brugpensioen werden gestuurd zagen hun inkomen flink naar beneden gaan. Maar alle anderen dienden zich, zo goed en zo kwaad het kon, te heroriënteren op een toen nog erg onzekere arbeidsmarkt. En meestal ook voor een loon dat een stuk lager lag. Dit leidde in veel gezinnen tot spanningen en financiële problemen zoals bij het afbetalen van een hypothecaire lening

Paralellen met stikstofdossier

De beslissing die de Vlaamse regering deze week nam om, in het kader van het stikstofdossier, landbouwbedrijven op korte of langere termijn te sluiten heeft dezelfde nare gevolgen voor de betrokken landbouwers.

In deze gaat het wel over veel minder betrokken slachtoffers en zullen ze ook voor 100% worden gecompenseerd. Terecht !

Maar voor het overige lopen de paralellen voor de volle 100% gelijk aan wat tienduizenden werknemers en hun gezinnen is overkomen in de tewerkstellingscrisissen van de afgelopen decennia.

Het is bovendien ook nog maar de vraag welke economische gevolgen de oorlog die Rusland voert in Oekraïne zal hebben voor de tewerkstelling in ons land. De kans dat de arbeidsmarkt flink zal afkoelen is volgens mij vrij groot.

Allemaal op een hoopje wonen

Naast deze beslissing werd ook een akkoord getroffen inzake de bouwshift. Minder open ruimte aansnijden om te bebouwen en meer naar de kernen verschuiven. Of anders gezegd : dichter bij mekaar gaan wonen.

Maat hoe is de situatie nu in Turnhout ? De drie dichtst bewoonde (van de 34) statistische sectoren in onze stad zijn : Lu(oe)chtenberg met 86,5 inwoners per hectare. Omgerekend is dat zowat 115 m² per inwoner. In dat aantal m² zijn uiteraard ook de straten en pleinen meegerekend. Den Bremt met 78,7 inwoners/ha en Gildenstraat met 69,1 inwoners/ha. De sector Turnhout Centrum telt 60,6 inwoners/ha en de sector Warande is goed voor 66,4 inwoners/ha

Het weze duidelijk dat het nog dichter bij elkaar gaan wonen in deze sectoren, niet aan de orde kan zijn.

Voor wie meer wil weten kan ik het rapport –Ruimte– van de provincie in cijfers aanbevelen. https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_ruimte&input_geo=gemeente_13037,

Standaard