Geen categorie

Echo’s uit het verleden

Armoede, Dakloze, Frankfurt, Bedelaar

Ik hoor en lees in de pers las dat De Turnhoutse vzw T’ANtWOORD  de stem wil laten horen van mensen die het moeilijk hebben.  Daarom organiseren ze, samen met andere partners de G100.

Waarom ze dit doen ? Mensen die in of nabij de armoedegrens leven, hebben het niet alleen financieel moeilijk”. “Ze worden ook cultureel achtergesteld, gaan bijvoorbeeld niet naar de bioscoop of zijn geen lid van een jeugdbeweging. Politiek-maatschappelijk hebben ze het moeilijk om hun stem te laten horen.”

En ook : “Mensen in kwetsbare situaties hebben vaak het gevoel dat er beslissingen over hen genomen worden zonder dat ze daarbij betrokken worden” https://www.gva.be/cnt/dmf20220207_95041899

Laat dat nu bijna woordelijk zijn wat ruim 25 jaar geleden ook al de bekommernissen en de struikelstenen waren voor wat mensen die in armoede leven, aan het beleid kwamen zeggen. Een ware echo dus !

Een woordje uitleg

In 1996 vaardigde Vlaanderen het S.I.F. (sociaal impulsfonds) uit. steden en gemeenten kregen geld van de Vlaamse overheid om het sociale beleid in hun gemeente nieuwe ‘impulsen’ te geven. Turnhout, was  een SIF+ gemeente omdat de kansarmoede en achterstelling er groter was dan het Vlaamse gemiddelde -toen al- en kreeg zelfs nog extra geld.

Toenmalig OCMW-voorzitter Annie Leysen had de  reflex om een stuurgroep op te richten met daarin vertegenwoordigers uit het werkveld (waaronder mezelf) en ook van mensen die in armoede leven.

De bedoeling van die stuurgroep was om vooral die extra financiële middelen een goede en duurzame bestemming te geven

En ook toen hadden veel mensen terechte bedenkingen bij hoe het OCMW met mensen in armoede omging. Ook toen was er terechte kritiek dat zij geen geld hadden om aan (culturele) evenementen uit te geven. Trouwens is de vrijetijdspas in die tijden ontstaan !!

Ook toen kregen we in de stuurgroep te horen dat er (te) veel geld gaat naar begeleiders en projectuitvoerders maar bijna géén geld naar de armen zelf…

Gelijkwaardigheid

Voor alle duidelijkheid, ik vind het enorm belangrijk dat mensen die in armoede leven gelijkwaardig worden behandeld en aanzien worden als mondige mensen. Altijd en overal !!

Maar is er dan niets veranderd in die kwarteeuw ? Zeker wel hoor ! Ik noemde eerder al de vrijetijdspas, een georganiseerde voedselbedeling, goedkope maaltijden, een betere samenwerking tussen OCMW en diensten zoals het CAW en andere… en ook de locatie waar ’t Antwoord vandaag is gehuisvest was een antwoord van het beleid op de vraag om samen te kunnen komen met lotgenoten.

Armoede kreeg meer kleur

Dè wezenlijke verandering is dat armoede in die afgelopen jaren, meer dan ooit een kleurtje heeft gekregen door het grote aantal migranten en vluchtelingen die sindsdien in onze stad kwamen wonen. In al die jaren groeide de bevolking van Turnhout enkel met inwoners van vreemde herkomst.

Er is dus als het ware een bijna geheel nieuwe maar vooral gekleurde generatie van mensen die in armoede leven tot stand gekomen in Turnhout.

Maar om mensen ècht uit hun armoede te halen is er maar één fundamentele oplossing voorhanden. En dat is dat alle krachten in onze samenleving samenspannen om die mensen een duurzame plaats te geven op de arbeidsmarkt. Enkel dan kan de cirkel van de -vooral- financiële armoede worden doorbroken.

Standaard