Geen categorie

Verschil is hèèl groot

Hoe wordt papiergeld gemaakt?

Samen met Rita volg ik opnieuw de televisie serie Downton Abbey. Een verhaal wat zich afspeelt voor, tijdens en na WO1.

Een serie die zeer duidelijk maakt hoe groot het verschil was tussen de steenrijke adel en hun uitgebreid huispersoneel en/of pachters. Een verschil in hiërarchie, waarbij de bedienden telkens Mylord of Mylady iets wil, moeten buigen als een knipmes.

Maar ook in het hedendaagse leven zijn er nog altijd grote verschillen tussen wie veel of weinig heeft. Ik vertaal het in deze blog naar enkele opvallende verschillen tussen inwoners van de armlastige centrumstad Turnhout en de andere gemeenten van de stadsregio, zijnde Beerse; Oud-Turnhout en Vosselaar.

Gemiddeld inkomen

Per inwoner en per jaar is dat het volgende : Beerse = 20.890 €; Oud-Turnhout = 21.332: Vosselaar = 22.588 en Turnhout = 17.784. Met een inkomen dat pakweg 3.000 €/jaar hoger zou liggen in onze stad zou dat betekenen dat er bijna 140 miljoen €/jaar mèèr te besteden is voor alle inwoners van Turnhout samen. De stad zou er meteen een stuk welvarender door worden…

De welvaartsindex volgt vanzelfsprekend dezelfde evolutie en beloopt in Beerse = 111; Oud-Turnhout = 114; Vosselaar = 120 en Turnhout klokt af op een schrale 95.

Andere verschillen

Er zijn nog andere opmerkelijke verschillen die ook bepaalde armoede-indicatoren versterken. Zo bijvoorbeeld de gemiddelde gezinsgrootte waarin Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar tekenen voor 2,45 personen. Turnhout voor slechts 2,23. Maar…dit vrij grote verschil heeft te maken met het aantal alleenstaanden wat voor Zowel Beerse, Oud-Turnhout als Vosselaar minder dan 25% bedraagt, maar in Turnhout oploopt tot 36,5% van de huishoudens…

Werkzaamheidsgraad is ook een erg belangrijke barometer die mee de welvaart van een stad of gemeente bepaalt. Die is in Beerse 71,5%; Oud-Turnhout = 69,5%; Vosselaar = 72,3 % en Turnhout = 66,2 %

Géén communist

Let op : ik ben allesbehalve een communist, laat staan een Maoïst welke als grondlegger èn grote leider van de Chinese Volksrepubliek, eiste dat iedereen hetzelfde grijze kostuum zou dragen. Integendeel zelfs.

Maar ik ben wel van mening dat in een samenwerkingsverband, welke vorm dat ook aanneemt meer ruimte en meer instrumenten moeten worden uitgewerkt om die welvaart meer dan nu het geval is, ook –gedeeltelijk– te delen. En dan heb ik het niet enkel over financiële instrumenten.

Maar dat is wellicht al een even utopische idee, sommigen zullen het zeker een dwaze gedachte noemen, als het bewerkstelligen van een fusie…

Kan onze minister van binnenlands bestuur, Bart Somers daar niet meer aanzetten toe geven. Door bruggen te bouwen in het gemeentedecreet voor betere en intensere samenwerking tussen gemeenten ?!

Standaard