Geen categorie

Focus op stedelijke kennis

universitaire studenten die maskers in een lezingszaal dragen - universiteit stockfoto's en -beelden

Ik heb u in mijn blogs al meermaals onderhouden over de cijfers werkloosheid, leefloon, inwoners van vreemde herkomst…enzovoort.

Nu wil ik de focus leggen op het thema schoolse opleiding. Zo zeggen de cijfers dat we in Turnhout 2.831 leerlingen hebben in het secundair onderwijs. Dat is op zich relatief weinig, vermits Beerse (1.217) Oud-Turnhout (918) en Vosselaar (747) er samen 2.882 tellen. De bevolking van deze 3 andere deelnemers in de stadsregio is met 43.838 inwoners ook minder dan in Turnhout, waar we 45.874 inwoners tellen.

In verhouding zijn er wellicht meer leerlingen in het Turnhoutse basisonderwijs. Met 63,7% telt Turnhout ook het hoogste aantal leerlingen in het secundair die TSO of BSO volgen. In Vosselaar is dat maar een goeie 49% en heb je dus veel meer deelnemers in het ASO.

Dramatisch

De cijfers van het aantal studenten -tussen 18 en 24 jaar- in het hoger en universitair onderwijs, zijn voor onze stad ronduit dramatisch. Amper 38% van deze leeftijdsgroep -1.355- vinden we terug in het hoger onderwijs. 542 van hen in het universitaire circuit. In Vosselaar tellen we 442 of ruim 50% in het HO en 210 van deze 442, in het universitair onderwijs.

Nochtans is er in onze stad een grote afzetmarkt voor hoger en/of universitair geschoolden. Zo bijvoorbeeld in het AZ waar ruim 2.000 personeelsleden en 200 dokters werkzaam zijn. Maar evenzeer zijn er ook in de advocatuur en magistratuur wel vacatures in te vullen.

Vergeleken met de 13 Vlaamse centrumsteden, zijn er enkel in Oostende -met 37,5%- nog minder studenten dan in Turnhout. En de stad Geel, met 40.781 inwoners doet het een heel stuk beter dan Turnhout. Zij hebben 1.397  (46,4%) studenten die hoger of universitair onderwijs volgen en Mol, met 37.021 telt 1.303 (47,2%) studenten.

Gevolgen van migratie

In deze erg lage cijfers van studenten hoger/universitair onderwijs weerspiegelt zich ook de snelle en felle toename van jonge vluchtelingen en migranten in Turnhout. Veelal laaggeschoolden ook ! En ook nog even vermelden, dat in die al erg lage cijfers ook 130 (cijfer 5/2021)  studenten vervat zijn die leefloongerechtigde zijn. Zoals vaker tonen ook deze cijfers aan, dat de sterk toegenomen migratie en opname van asielzoekers in onze stad, tè fel en tè snel is verlopen om het allemaal te kunnen absorberen als Turnhoutse samenleving !

Standaard