Geen categorie

Ik zit op een wièr

Job Seeker Kenneth Massingale looks at job listings posted at the East Bay Works One-Stop Career Center April 17, 2009 in Oakland, California. The...

Op ne wièr (weer) zitten is volgens het Vlaams woordenboek blijven doordrammen over iets…

Wel, je mag van mij gerust aannemen dat ik op zo een wièr zit wat de werkloosheidscijfers betreft.

Ik blijf daar inderdaad over doordrammen omdat ik van mening ben dat  de arbeidsmarktanalisten een -minstens- onvolledige voorstelling van zaken blijven geven. Maar evengoed verbaas ik me erover dat je vanuit het maatschappelijk mddenveld zoals vakbonden zo weinig hoort over deze problematiek…

Ik maakte een nota werkloosheidscijfers bekeken in de diepte. Met concrete cijfers over wie wel of (bijna) helemaal géén kansen krijgt om een vacature in te vullen.

Over het feit dat werkgevers allemaal vissen in een veel te kleine vijver van werkzoekenden en over het gegeven, dat minister Crevits èn VDAB dringend een tandje moeten bijsteken in het opleiden en begeleiden van wie langer dan 1 jaar werkloos is. Dat zij vooral meer èn sneller inspanningen moeten leveren om werkzoekenden inzetbaar te maken en te houden !

Ik stuurde deze nota -die ik ook met jullie wil delen- aan de fractievoorzitters van de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement. En vrij snel had ik een uitgebreid en degelijk onderbouwd antwoord van de NVA-fractie. De anderen zullen zeker nog wel volgen.

De nota

De arbeidsmarkt staat in brand, zo hoor en lees ik regelmatig. Werkgevers krijgen hun vacatures niet ingevuld. Ook dat hoor en lees ik regelmatig. Dit fnuikt de economische groei, zo hoor en lees ik regelmatig.

Maar als ik dan, naar aanleiding van wat ik allemaal hoor en lees, de Vlaamse cijfers van de werkloosheid in de diepte bekijk…dan lijkt er mij tè weinig reden om te juichen bij de daling van de Vlaamse werkloosheid.

Immers, zo zal u wellicht ook merken, zijn we volop bezig om in die werkloosheid een groot sociaal passief te creëren, net zoals we dat ook al jaren doen bij de langdurig zieken.

Cijfers

Bij een vergelijking van de werkloosheidscijfers van december 2018 en deze van december 2021 (3 jaar later) zijn volgende vaststellingen te maken

*er doet zich een daling voor van 28.639 werkzoekenden. (12/18 = 210.431; 12/21 = 181.792

*Deze daling is voor bijna 100% terug te brengen tot de categorie van werklozen die MINDER dan 1 jaar werkloos waren.

*Was 105.928 en is nu 78.904. Een vermindering met 27.024 werklozen.

-3 maanden werkloos was 40.489 en is nu 28.197. Wat een vermindering van 12.292 betekent. Of ruim -30%

-3 maanden tot 6 maanden was 33.309 en is nu 24.824. Een vermindering van 8.485 of ruim -25%

-6 maanden tot 1 jaar was 32.130 en is nu 25.883. Een vermindering van 6.247 of iets meer dan 19%

En vanaf + 1 jaar werkloos blijkt dat  nog maar zeer weinig werklozen gegeerd zijn op de Vlaamse arbeidsmarkt

*Er waren 104.503 werkzoekenden die langer dan 1 jaar werkzoekende zijn en er zijn nu nog steeds 102.888 werkzoekenden met een werkloosheidsduur van + 1 jaar. Een vermindering van slechts 1.615 werkzoekenden.

-1 tot 2 jaar werkloos was 36.142 en is nu 33.740. Een vermindering van 2.402 of – 6,7%

-2 tot 3 jaar werkloos was 17.519 en is nu 18.806. Een vermeerdering van + 1.287 of +7%

-3 tot 4 jaar werkloos was 12.200 en is nu 10.919. Een vermindering van 1.281 of -10%

-4 tot 5 jaar werkloos was 8.576 en is nu 8.155. Een vermindering van 421 of 5%

-+5 jaar werkloos was 30.066 en is nu 31.268. Een vermeerdering van +1.202 of + 4%

De vijver van werklozen, waaruit werkgevers kandidaten halen om hun vacatures in te vullen is effectief veel kleiner geworden. Maar wel omdat die werkgevers zich beperken tot werklozen die kortdurend werkloos zijn.

Mijn inziens blijft ook VDAB in gebreke en doen zij te weinig inspanningen om alle andere werklozen of inzetbaar te maken -via opleidingen, via een strengere aanpak- of inzetbaar te houden. Of er zijn te weinig middelen daartoe ?!

Meer dan 100.000 werklozen die aan de kant blijven staat, het is zowel maatschappelijk als individueel onaanvaardbaar !

Bron = https://arvastat.vdab.be/

Standaard

Een gedachte over “Ik zit op een wièr

  1. Gust zegt:

    Ga ook eens kijken bij vele interim kantoren volop aanbiedingen gezochte profielen enz……
    Je komt in aanmerking voor een job en meld je aan dan krijg je te horen momenteel hebben we niets voor u maar we zetten u in onze wervings reserve
    Nadien krijg je dan aanbiedingen die totaal niet relevant zijn met uw zoekopdracht

    Like

Reacties zijn gesloten.