Geen categorie

Is sociaal tarief ook wel echt sociaal ?!

KWh meter - Techtube Pro

De voorbije dagen en uren is er heel wat te doen over  de alsmaar oplopende energiefactuur. En de discussie gaat vooral over hoe de regering voor de door hen genoemde  middenklasse, tegemoet kan komen in deze energiekosten.

De ene is voorstander van een algemene verlaging van de BTW, terwijl de andere eerder denkt aan een energiecheque. De -vooral groene- tegenstanders van een algemene BTW-verlaging, beroepen zich daarvoor op diegenen die ook hun zwembad zouden verwarmen…

Sociale hypocrisie

Het zijn vooral ook diezelfde groenen die er prat opgaan dat het sociaal tarief werd uitgebreid tot zowat 1 miljoen rechthebbenden.

Maar…als je gaat kijken naar de voorwaarden, om recht te openen op dergelijk sociaal en energietarief, kom je tot verrassende vaststellingen.

De meest opvallende voorwaarde is immers dat het recht hierop, niet aan financiële voorwaarden is gebonden. Maar enkel aan situationele gezinsomstandigheden…

Er is maar één inkomenscategorie bepaald welke recht opent en dat zijn de leefloongerechtigden. Dat zijn er dan 115.000 in Brussel en Wallonië en 43.500 in Vlaanderen.

Voor de overige 885.000 rechthebbenden op dit sociaal tarief is enkel de situationele gezinssituatie bepalend.

  • Zo is het bijvoorbeeld  voldoende dat een kind wat op je adres gedomicilieerd is en waarvoor je in Vlaanderen, via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag)

Het kan dus best zijn dat in dergelijke situatie -of in de andere situationele voorwaarden die bepaald werden- er een groot inkomen is uit werken of een hoog pensioen, waarmee dus GEEN rekening zal worden gehouden.

Net zo goed kan het zijn dat gezinnen die hun recht op het sociaal tarief uitoefenen ook een zwembad hebben wat verwarmd wordt.

Kortom, het is absoluut NIET sociaal  -zelfs alles behalve sociaal- om het verminderde energietarief lineair toe te passen, enkel en alleen, op situationele gezinsomstandigheden, zonder ook het inkomen in aanmerking te nemen !!

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/elektriciteit-enof-aardgas/heeft-u-recht-op-het-sociaal

Standaard