Geen categorie

We laten er tè veel aan de kant staan

5 plus 1 ~ - foto van peekel - Dieren - Zoom.nl

Dat het globale aantal werklozen in Vlaanderen en in Turnhout daalde afgelopen jaar , is maar amper een reden tot juichen, het verbergt immers een heel groot probleem en is bovendien ook maar de halve waarheid.

Laat me toe dit aan te tonen op basis van een aantal –gemiddelde– cijfers over 2019, 2020 en 2021. De Turnhoutse cijfers lees je (tussen haakjes)

2019

*92.980 laaggeschoolden (1.196)

*17.355 NIET inzetbaar op lange termijn (294)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 105.884 (1.117);  1 tot 2 jaar = 34.399 (402); +2 jaar =68426 (875)

2020

*94.760 laaggeschoolden (1.216)

*21.727 NIET inzetbaar op lange termijn (373)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 111.294 (1.174) ; 1 tot 2 jaar = 37.422 (452) ; +2 jaar = 69.788 (889)

2021

*86.014 laaggeschoolden (1.134)

*23.093 NIET inzetbaar op lange termijn (402)

*werkloosheidsduur : -1 jaar = 88.636 (917) ; 1 tot 2 jaar = 38.604 (465); +2 jaar = 70.216 (905)

Deze cijfers tonen duidelijk aan, dat enkel werklozen die minder dan 1 jaar werkloos zijn, kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Verder stel je ook vast dat het aandeel van de laaggeschoolden zowat gelijk blijft, wat ongetwijfeld ook mede oorzaak is van een stijgend aantal knelpuntvacatures.

Ook het aantal niet-inzetbare werklozen op lange termijn neemt, met +1/3 sinds 2019, schrikbarend toe. Wat VDAB bedoeld met het waarom van niet inzetbaar kan je lezen in bijgevoegd artikel van HLN  https://www.hln.be/opleidingen/22-865-werkzoekenden-bij-vdab-op-lange-termijn-niet-inzetbaar-op-arbeidsmarkt~a1c15a71/

Als we de parameters van de werkloosheidsduur -langer dan 1 jaar werkloos- en het aantal niet-inzetbaren samen tellen, dan stonden in 2019, 1.571 werkzoekenden aan de kant in Turnhout en is dat twee jaar later al opgelopen tot 1.772 of + 201 werkzoekenden die de arbeidsmarkt en VDAB aan de kant laten staan !!

De enige conclusie die je aan deze cijfers kan verbinden is dat de Vlaamse arbeidsmarkt en ook VDAB, een gigantisch groot sociaal passief aan het creëren zijn.

Dit is noch maatschappelijk, noch individueel te verantwoorden. Gepaste actie dringt zich dan ook op !

Dré Wolput

9 januari 2021

Bronnen : https://arvastat.vdab.be/

Standaard