Geen categorie

Opletten en waakzaam zijn

Waakzaam | Bibliotheek Antwerpen

In het verkeer

Als weggebruiker, met de auto, met de fiets of te voet, is het altijd opletten wanneer je aan een kruispunt komt.

Ik stel de laatste tijd vast dat meer en maar chauffeurs, het oranje, zelfs het rode licht negeren bij het naderen van een kruispunt. Zo bijvoorbeeld aan lichten van de Stwg. Op Oosthoven en de ring. Technisch mag een kruispunt dan al (bijna) volledig conflictvrij zijn gemaakt…maar er kan uiteraard enkel sprake zijn van conflictvrije doorgang als iedereen -tijdig- stopt bij rood en enkel verder rijdt bij groen.

Een volledig conflictvrije regeling is sinds enkele weken van toepassing op het kruispunt Graatakker, Ring en Stwg Op Zevendonk. Maar ook hier stel ik vast dat sommigen dat nog niet echt kennen. Als een auto die van de ring rechtsaf gaat naar de Stwg. Op Zevendonk, terwijl al mensen -bij groen- te voet en met de fiets aan het oversteken zijn…dan is iemand zwaar in de fout gegaan…

Maar er is op dit kruispunt ook een algemeen probleem vrees ik. Zo stelde ik elke keer vast dat, wanneer een bepaalde richting groen krijgt, er zich nog wagens/vrachtwagens midden OP het kruispunt bevinden.

Ik kan moeilijk aannemen dat die dan telkens door oranje of zelfs rood zijn gereden. Ik ga er wel van uit dat er sprake is van een technische fout in de lichtenregeling. En dat de tijd, om het kruispunt te ontruimen, vooraleer een andere richting groen te geven, veel tè kort is…

Verder stel ik me ook al lang de vraag waarom het nog steeds toegelaten is dat auto’s aan een kruispunt van de ring (voorbeeld Noord Brabantlaan-Steenweg op Oosthoven, rechtsomkeer mogen maken, terwijl het verkeer wat uit de stad komt tegelijk ook in dezelfde richting de ring aan het oprijden is…

Inzake werkloosheid in Turnhout

In december tellen we exact 27 werklozen meer dan een maand eerder. Een vaststelling die me toch wel eigenaardig overkomt. Al ruim een half jaar schreeuwen de werkgevers moord en brand, dat ze hun vacatures niet krijgen ingevuld… Einde november stonden er in Turnhout nog bijna -600- vacatures bij VDAB open.

Heeft deze stijging te maken met het verlopen van een (interim)contract van erkende vluchtelingen die via OCMW (kortstondig) aan de slag konden gaan ? Of heeft het  vooral ook te maken met de samenstelling van de groep werkzoekenden in onze stad ?

Zo stijgt -alweer- het aantal werklozen die langer dan twee jaar werkloos zijn. Ook het aantal laaggeschoolden is gestegen. Is het de  verhouding tussen werklozen van Belgische origine (47%) tegenover die van vreemde herkomst (53%) die een rol speelt ?

Nochtans hebben vele werklozen van vreemde herkomst, in Turnhout, ondertussen de Belgische nationaliteit verkregen. Maar dat lijkt hen niet ècht te helpen om aan de slag te kunnen/mogen gaan

In het volgende lijstje lees je eerst het cijfer aantal werklozen volgens origine en in het 2e cijfer ( ) het aantal werklozen die nog NIET de Belgische nationaliteit hebben.  

Irakezen = 61 (21); Iraniërs = 25 (4); Syriërs = 68 (24); Marokkanen = 113 (36); Roemenen = 111 (92) Afghanen = 69 (30)

Alvast een opdracht voor het innovatiecentrum werk om dit verder te onderzoeken !

Standaard