Geen categorie

Naakte cijfers

Mens, Weergave, Bovenstaand, Zonnebril, Statistieken

Vooreerst wil ik iedereen nogmaals een gezond en inspirerend 2022 wensen. Verder wil ik meteen met de deur is huis vallen en her en der nog eens de puntjes op de i zetten.

Armoede bij kinderen

*De voorzitter van vzw ’t Antwoord, Jos Geysels vertelde einde vorig jaar aan de pers, dat bijna een kwart van de kinderen in Turnhout, leeft onder de armoedegrens. Dat is op zich een naakt cijfer zonder enige duiding. Zoals het gegeven dat 25,5% van de kinderen in Turnhout, geboren worden in een kansarm gezin. Maar dat slechts 15% hiervan een Belgische moeder heeft. Concreet betreft het dan 143 geboortes, waarvan slechts 21 bij een Belgische moeder. (of nog géén 4% van het totaal aantal geboortes…)  Zo geef je dat kindje toch ook een kleedje aan.

Of dat in onze stad 21% van de gezinnen met minderjarige kinderen een alleenstaande ouder is. Of dat de werkzaamheidsgraad bij de inwoners die van buiten de EU komen, amper 50% is

Minder leefloongerechtigden

*De meest recente cijfers (8/2021) inzake leefloongerechtigden in Turnhout, tonen sinds januari een daling bij het aantal gerechtigden van 379 naar 330 die een niet-Europese nationaliteit hebben.

Deze naakte cijfers zullen zeker bij een aantal mensen en politici in onze stad leiden tot vreugdekreetjes zoals zie je wel dat onze aanpak werkt. Als is dat zeker maar ten dele juist. Want de cijfer-realist in mij vraagt  dan, zeg me eens,  wat is de invloed van het verwerven van de Belgische nationaliteit op deze daling ?

Niet Belgen worden Belg

Wat die aantallen betreft, van het aantal personen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen, heb ik wat gegevens opgezocht over de laatste 5 jaar (2016-2020)

In die periode verkregen in onze stad, 1.205 niet Belgen, de Belgische nationaliteit. Welke nationaliteiten dat zijn, staat niet vermeld.

Voor 2021 zijn de gegevens enkel nog maar gekend voor het Vlaamse gewest en niet per gemeente, tot en met september. Enkele cijfers voor nationaliteiten die ook in Turnhout een flinke aanwezigheid kennen

Van de Irakezen hebben de eerste 9 maanden, al 1.084 personen de Belgische nationaliteit verkregen.

Wat Afghanen betreft : 847 in 2021, t/m 9/21

Syriërs : 1007 aanvragen gehonoreerd in 2020 en de eerste 9 maanden dit jaar al bijna -met 1.888– het dubbele. Een opmerkelijke in haaloperatie.

Van de Nederlanders verkregen 596 inwoners de BN, tot en met september 21.

De Roemenen klokken in 2021 af op 783 (tot september)

Cijfers en duiding

*Cijfers werkloosheid kan je ook gewoon opsommen maar je kan net zo goed wat in de diepte gaan en de problemen benoemen zoals de (lange) duur van het werkloos zijn, de lage scholingsgraad van de werklozen, de verhouding Belgen en niet-Belgen…

Ik wil jullie, lezers van mijn blog, vooral duidelijk maken dat ik ook in dit  nieuwe jaar, deze cijfers en de nodige duiding  zal blijven geven. Al wil ik zeker ook wat temporiseren in het aantal blogs. Afgelopen jaar soms twee per dag. Dat is niet de bedoeling…

En waarom ik dit wil blijven doen ?  Omdat ik van mening ben dat iedereen recht heeft op deze gegevens. Maar tegelijk ook in het besef dat het juist die duiding, die achtergrondinformatie is, die sommige Turnhoutenaren doet steigeren.

Maar dat zijn dan eerder mensen die  redeneren zoals in vroegere tijden. Zo van hou jij ze dom en onwetend, en ik zal ze arm houden. Want, wat niet weet, niet deert.

Niet met mij dus !!

Standaard