Geen categorie

Niet zo fraai

Eerder deze week werd een erg vuile foto op facebook geplaatst. Een aantal volgepropte afvalcontainers met nog eens evenveel afval wat erop en ernaast werd gedropt.

Een vuil tafereel wat te bekijken viel aan de achterkant van het Corsendonk Viane hotel gelegen aan de Korte Vianenstraat 2 te Turnhout. Volgens de website nochtans een  luxueus stadshotel in het centrum van Turnhout.

Maar het afval regelmatiger ophalen om dergelijk stort te vermijden is blijkbaar niet in dat luxeregister opgenomen. Het toont van erg weinig respect voor de verblijvende gasten en de buurt (Victoriepark)

Over gasten gesproken valt het mij al enkele weken op dat de parking van het hotel volstaat met auto’s voorzien van Oost-Europese nummerplaten. Vooral Roemeense en Poolse. Wellicht allemaal arbeidsmigranten.


Ook de Corsendonk-appartementen langs de H.Hartstraat -Loechtenberg- herbergen al meerdere jaren Oost-Europese arbeidsmigranten. En ook daar hebben we al wel eens dergelijke vuile taferelen opgemerkt.

Deze appartementen, net zoals hotel Viane, het Turnova hotel en de camping Baalse hei (waar ook veel Oost-Europeanen verblijven) zijn allemaal eigendom van de Corsendonk-groep. Van Dominique Nedee en dus niet te verwarren met den brouwer (Keersmaekers)

Als buur van die appartementen kan ik dan ook het komen en gaan in deze appartementen een beetje volgen. Daarbij heb ik de indruk dat er minder en minder arbeidsmigranten verblijven.

Is Corsendonk bezig met een verschuiving van deze mensen naar hotel Viane ?

Of is er meer aan de hand

Op 1 december lees ik in De Standaard het volgende : Pieter Spinnewijn, operationeel directeur van Fedasil. ‘We onderhouden contacten met vastgoedmakelaars en de regie der gebouwen. Wanneer zij interesse tonen om een gebouw tot asielcentrum om te vormen, scannen en controleren we het gebouw. Momenteel lopen er tientallen ­gesprekken met potentiële verhuurders

In het recente verleden -periode 2015-2016- werden de appartementen van de Corsendonk groep in Turnhout als eens omgetoverd tot een asielcentrum voor de opvang van ruim 350 vluchtelingen.

Het zou dus best wel eens kunnen, want bij Fedasiel kennen ze deze appartementen, dat er dus ook gesprekken lopen met de Corsendonk groep.

In die zin is het niet ondenkbaar dat op korte termijn opnieuw asielzoekers in onze buurt zullen worden ontvangen. Of de Corsendonk appartementen daarvoor geheel dan wel gedeeltelijk zullen worden gebruikt ? Maar vermits de druk om zoveel mogelijk bedden te voorzien erg groot is, komt voor Fedasiel en Sammy Mahdi zeker ook een gedeeltelijke bezetting in aanmerking.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211130_98132000

Update 24/12/2021 : Naar aanleiding van deze blog, stuurde Jan Felix Nedee (Corsendonk) mij een mail met de mededeling, Dat Corsendonk géén asielzoekers zal opvangen in Turnhout. Waarvan akte.

Standaard