Geen categorie

3041 dagen…

Extreem hoge huren, uitbuiting en intimiderende huisbazen: 'De overheid kan  en moet dit aanpakken' - Rijnmond

Zo lang is de gemiddelde wachttijd vooraleer de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark u in Turnhout een sociale woning kan toewijzen. Meer dan 8 jaar en dat is erg lang als je met een klein inkomen al die tijd moet huren op de privé-woningmarkt. Al is er een Vlaamse huurpremie voorzien, voor wie al langer dan 4 jaar als kandidaat-huurder op de wachtlijst staat. https://www.vlaanderen.be/vlaamse-huurpremie-voor-kandidaat-huurders-van-een-sociale-woning. Dat deze wachttijd zo lang is, is ondermeer een gevolg van het grote aantal nieuwkomers en de stijgende armoede in onze stad.

De gemiddelde wachttijd in Vlaanderen is 1.240 dagen.

Per einde 2020 heeft De Ark in Turnhout, 1.513 huurwoningen/appartementen in hun patrimonium. Het aantal effectieve huurders einde vorig jaar is echter maar 1.175. Wellicht heeft dit te maken met de vele renovaties die lopende zijn (bijvoorbeeld de Parkwijk)

Ze rijden allemaal me nen dikke auto…

Is  één van die veelal onterechte uitspraken die je zeker al wel eens hoorde  over sociale huurders. De realiteit is echter helemaal anders. Zo zijn er maar maar liefst 18 jaarinkomens-categoriën die worden gebruikt om de huurprijs te bepalen.

Dat gaat van 0 € inkomen -19 huurders zouden in dat geval zijn- tot +40.000 €. Van O € gaat men dan in schijven van 2.500 € verder. 33 huurders hebben een jaarinkomen van minder dan 10.000 €. Het gros van de huurders situeert zich inzake inkomen tussen die 10.000 € en maximaal 19.999 € op jaarbasis.

Het betreft 696 huurders waarvan 59 een jaarinkomen hebben van -12.500€; 178 in de categorie tussen 12.500 en -15.000€;  306 hebben minder dan 17.500€/jaar en 153 minder dan 20.000€/jaar. 69 huurders hebben een inkomen van meer dan 40.000€/jaar en kunnen bezwaarlijk nog als sociale huurder worden bestempeld, mijn inziens.

De gemiddelde huurrijs in Turnhout = 340,35/maand. In Beerse, waar er 299 huurwoningen zijn van de sociale huisvesting betalen ze gemiddeld 351,51€/maand. Oud-Turnhout heeft 121 huurwoningen waarvoor de gemiddelde huurprijs 339,76€/maand is en in Vosselaar, met 106 sociale huurwoningen betaal je gemiddeld 348,65/€ per maand.

Wie zijn die sociale huurders

Naar nationaliteit bekeken zijn dat 973 Belgen; 66 uit de EU en 126 van buiten de EU en zowaar, van 10 huurders is de nationaliteit zelfs niet bekend… Als we de huurders opdelen naar herkomst, dan zijn 420 huurders van niet Belgische herkomst (is 35% van de Turnhoutse bevolking)

Hoe oud zijn ze

Ruim de helft, 602 huurders zijn ouder dan 60 jaar. 3 zijn nog heel jong, namelijk minder dan 19 jaar. En 276 huurders zijn tussen de 50 en 59 jaar.

Volgens de gegevens van de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen zijn er einde 2020, 267 projecten sociaal wonen in uitvoering en zijn er nog 333 gepland. Waar deze projecten en plannen zich dan bevinden kan ik u helaas niet meedelen…

Standaard