Geen categorie

Hoe zou het nu zijn…

Met een nieuw ziekenhuis voor Turnhout.

Het nieuwe AZ Turnhout wordt een landmark voor de stad.
Foto : Ton Wiggenraad – repro (HLN)

De fusie tussen de twee ziekenhuizen dateert van 2009. Het is geen geheim dat die fusie er niet zonder slag of stoot is gekomen.

In november 2004 klonk het nog dat de deur om tot een fusie te komen (vooropgestelde datum was toen 1/1/2005) helemaal dicht was. De artsen van het Sint-Elisabethziekenhuis wilden het akkoord niet tekenen omdat ze onvoldoende zekerheid hadden over hun contracten. “Een heleboel zaken waren wel besproken, maar niet op papier gezet. Dat bood hen te weinig garanties” https://mobile-beta.demorgen.be/nieuws/mislukte-fusie-brengt-turnhouts-ocmw-ziekenhuis-in-problemen~b26daa1b/

Dat de fusie er in 2009 toch is gekomen heeft aan de Turnhoutse belastingbetaler veel geld gekost. Zo was er een historische schuld van meer dan 12 miljoen euro die uit de reserves van de stad moest worden betaald.

Bovendien werden de pensioenlasten van het vastbenoemde OCMW-ziekenhuis personeel integraal ten laste genomen door de stad Turnhout.

Groot, groter, grootst

Kort na de fusie werd ook duidelijk gemaakt dat men tot één groot nieuw ziekenhuis wil komen in Turnhout. In 2012 werd beslist dat deze nieuwbouw zou komen op de campus Sint-Jozef. (Steenweg Op Merksplas) Een groot ziekenhuis zou het zeker worden, 17 verdiepingen hoog en maar liefst 713 kamers. Zo bleek in maart 2016. https://www.hln.be/turnhout/ziekenhuis-krijgt-17-verdiepingen~ae68befa/

Tegen de vestiging op de site van Sint-Jozef waren onmiddellijk heel wat protesten opgedoken, vooral wat mobiliteitsproblemen aangaat. Reden waarom het bestuur van AZ Turnhout in 2017 aangaf dat uit een studie bleek dat de ring absoluut niet moest worden doorgetrokken en dat de mobiliteitsproblemen met enkele ingrepen konden worden opgelost.

Op het ogenblik dat ze hiermee naar de pers stapten -juni 2017- vertelde het AZ bestuur : Momenteel wordt de vierde en laatste fase van het technisch-financieel plan afgewerkt. Die heeft vooral betrekking op het financiële plaatje. Deze vierde fase wordt eind november afgerond. “Daarna wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse overheid, die ook beslist over de subsidiëring. Na zekerheid over de financiering worden de plannen nog meer gedetailleerd uitgewerkt en worden de vergunningen aangevraagd”, gaat Leysen voort. https://www.hln.be/turnhout/geen-ronde-ring-nodig-voor-nieuw-ziekenhuis~a064845e/

Zoveel jaren later

Omwille van de gezondheidscrisis waarmee ons land nu al bijna twee jaar te kampen heeft, werden vele tientallen miljarden extra uitgegeven. Veelal in de zorg, maar ook in andere ondersteunende maatregelen.

Het doet me de vraag stellen of deze piste van één groot ziekenhuis in Turnhout vandaag nog wel (financiëel) haalbaar is en of er alternatieven worden overwogen, die haalbaar zijn ?

Of zal alles blijven zoals het nu is, wat betekent dat er jaarlijks flink wat extra operationele kosten moeten worden uitgegeven ?

Standaard