Geen categorie

Wat sociaal wonen is…

…moet sociaal wonen blijven.

Kan een afbeelding zijn van buitenshuis

Waarover gaat deze blog ?

*Enkele dagen geleden kregen we een aankondiging, op ons adres, dat er in de buurt een appartement te koop staat. Deze aankondiging komt van Hillewaere.

Tot daar niets ongewoons. Maar dat wordt het wel als ik op de foto zie dat het een appartement betreft in het complex ‘Lokerenschuif’ op de hoek van de Spoorwegstraat en Patriottenstraat.

*Deze appartementen werden amper 6 jaar geleden gebouwd en verkocht als sociale woningen/appartementen door de huisvestingsmaatschappij De Ark uit Turnhout

In de regelgeving is dan voorzien dat er een woonplicht van toepassing is tot 20 jaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bovendien heeft de Ark dan het recht op wederinkoop.

*In deze is er noch sprake van toepassing van 20 jaar woonplicht, noch van wederinkoop door sociale huisvestingsmaatschappij De Ark

Dit is allemaal zeer eigenaardig. Temeer daar er zeker géén overaanbod is van dergelijke sociale koopwoningen in onze stad…

Ik mag hopen dat hier geen reukje aanzit. Zoals een odeur van één of andere vriendendienst misschien ? Het kan natuurlijk ook zijn, al is dat weinig waarschijnlijk, dat De Ark helemaal niet op de hoogte is van deze verkoop…

Hoe dan ook, wat -met flinke subsidies, voor zowel de aankoop van de grond als de bouw van de woningen- als sociale woongelegenheden werd gebouwd MOET ook een sociale woongelegenheid blijven !! Zeker in een zeer recente nieuwbouw als het project Lokerenschuif

Standaard