Geen categorie

Als een spons

stockillustraties, clipart, cartoons en iconen met clean sponge - spons

Vlaams minister Zuhal Demir (NVA)  kwam afgelopen weekend naar Turnhout. Om de natuurherstelwerken in het vennengebied op gang te schieten.

Daardoor moet het waterbergend vermogen in dit natuurgebied verhogen. Zo kan het Vennengebied haar functie als natuurlijke spons terug beter vervullen.

Met die stelling geeft minister Demir in één zin aan wat de huidige klimaatproblematiek is. De natuur werkt inzake het verwerken en neutraliseren van broeikasgassen als een spons. En zo’n spons raakt vroeg of laat verzadigd en zit dan helemaal vol.

En dan ontstaan er problemen. De wereld warmt op, het ijs gaat smelten, daardoor verhoogt de zeewaterspiegel en ontstaat schaarste omdat vele voedingsgewassen niet meer gedijen.

Als gevolg van klimaatopwarming, komen we in een totaal andere habitat terecht, een andere natuur zeg maar.

Migratie werkt ook als een spons

Krek dezelfde redenering gaat op inzake migratie. Een gemeenschap als Turnhout werkt inzake migratie ook als een spons. Vanzelfsprekend is dat ook zo wat betreft een landelijke en zelfs Europese samenleving.

Wij kunnen een beperkte migratie aan. Maar op een gegeven ogenblik is het opslorpings-vermogen van onze samenleving -die spons dus- verzadigd. En dan stel je vast dat steeds meer van die nieuwkomers in de werkloosheid en/of leefloon terecht komen. In de armoede ook. En er komt meer schaarste, want het ijs van de sociale zekerheid smelt ook meer en meer weg…

Er komen meer en meer andere culturen, normen en waarden op ons af. Net zoals andere religies.

Als gevolg van te veel migratie komen we in een totaal andere habitat terecht, met een ander volk zeg maar.

Nee, ik ga het woord/begrip wat uiterst rechts hiervoor in de mond neemt  niet gebruiken. Op straffe van uitsluiting ! Ik wil enkel de overduidelijke parallellen die er zijn tussen klimaat- en migratiecrisis in beeld brengen. En dat is veel meer dan een metafoor !! Misschien moeten Anuna en Greta hier ook wat meer aandacht voor hebben ?! Of mogen we dan van hen niet verwachten

Habitat betekent in het latijns eigenlijk woonplaats/vaste verblijfplaats.

Standaard

Een gedachte over “Als een spons

  1. Devolder lucien zegt:

    Ik begrijp uw redenering volkomen dre deze zaken komen niet aan bod op de gemeenteraad zeker, te warm voor de meeste partijen!

    Like

Reacties zijn gesloten.