Geen categorie

Over eieren lopen

Bestaat er zoiets als het maximale aantal eieren per dag?

De politie krijgt vaak te maken met klachten over de wijze waarop zij optreden als ordehandhaver. Individueel zowel als in groep. Vaak ook worden zij opgeroepen voor incidenten waarbij de veroorzakers ervan zich wel eens tegen de politie keren.

Het is een erg ondankbare opdracht vaak. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat de vele vacatures maar niet ingevuld geraken. Maar dat heeft uiteraard ook te maken met de loon- en arbeidsvoorwaarden.

En dat laatste is nu de oorzaak van de acties die de politiemensen dezer dagen voeren. Mogelijk was u vandaag ook al betrokken bij de acties die ook in Turnhout werden gehouden door de wegpolitie.

Waar men als politieman/vrouw, bij de uitoefening van hun taken als ordehandhaver altijd moeten letten op het respecteren van de regels, is het met dit actievoeren meer dan ooit over eieren lopen.

Staken mogen ze niet, want dan worden ze opgevorderd door de overheid. En als dat niet kan komt men al snel terecht bij wat zij de voorbije dagen wel hebben gedaan en dat zijn dan de grondige verkeerscontroles. En dan is het risico echt wel groot dat de mensen dit ervaren als pesterijen.

Zijn er dan geen alternatieven te bedenken ? Bijvoorbeeld het organiseren van filterblokkades waarbij men telkens een beperkt aantal auto’s laat stoppen voor controle van de boordpapieren. Zo worden lange files toch wel vermeden. Of een sticker overhandigen waarop staat vermeld ‘wij steunen de eisen van de politie’ die men dan kan aanbrengen in de auto, goed zichtbaar, zodat deze auto’s bij een (filter)blokkade gewoon mogen verder rijden.

Militanten zouden ook naar markten kunnen trekken om daar mensen te vragen een brief/petitie te ondertekenen met de vraag aan Minister Verlinden om de loon- en arbeidsvoorwaarden snel aan te passen en daarvoor de nodige middelen te voorzien. En waarom niet de kabinetten van de ministers regelmatig isoleren, zodat er niemand in- of uit kan ?

Persoonlijk ben ik alvast géén voorstander van boetevrije dagen of weken. Onveilig en ontoelaatbaar weggedrag mag niet onbestraft blijven.

Maar de politie-vakbonden moeten wel beseffen dat de acties, zoals we die de voorbije dagen gezien hebben, niet van aard zijn om een draagvlak bij de bevolking te behouden. Zo lopen ze niet over de eieren maar lopen ze alles wel kapot !


Standaard