Geen categorie

Mondmasker en pas

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Personal data EU Digital C Certifica Persoonsgegevens Données personnelles Persönliche Daten EU Digitaal COVID- Certificat Numérique Eu Digitales EU-COVID Surname(s) and forename(s) Naam voornamen .m(s) prénom(s) Name und Vorname(n) Wolput André Victor Paula Date of birth (yyy-mm-dd) Geboortedatum Date de naissance Geburtsdatum 1954-11-29 BE Unique Certificate Identifier Unieke identificatiecode certificaat Identifiant unique du certificat- Eindeutige Zertifikatskennung 01BEVLDKXUSTBRHMPLM8WX9LTG4D#R'

Wat het overlegcomité heeft beslist stond alweer in de sterren geschreven. Ik snap niet waarom de media de persconferentie van De Croo nog steeds live willen coveren. Alles wat hij te vertellen heeft is toch al eerder gezegd en geschreven. Maar ja, de media moeten deze federale regering te vriend houden omwille van miljoenen subsidies.

Nu, dat terzijde gelaten, wil ik toch even meegeven dat mijn mondmasker en covid safe ticket altijd al binnen handbereik is gebleven. Maar ik wil toch even vertellen tot welke vaudeville één en ander kan leiden.

Wij waren zondag met vrienden afgezakt naar Den Bosch om in de Brabanthallen naar de berenbeurs te gaan. Allemaal samen langs dezelfde ingang binnen om in dezelfde beurshal terecht te komen. Zonder mondkapje en zonder CST. Na het bezoek een tas koffie in een belendende hal die via een zeer grote en open ‘poort’ in verbinding staat met de beurs. Horecagebeuren, dus wel covid save ticket voorleggen ter controle…terwijl je nog in de andere hal staat…Maar zoiets zal zich in ons land zeker niet voordoen (sic)

11 miljoen Belgen

En hoe is het vandaag gesteld met de besmettingen in de 10 Belgische provincies en in het Brusselse gewest ? Zitten die 11 miljoen Belgen wel op dezelfde lijn, cijfergewijs ?! Bijlange niet natuurlijk, want dat is de hele pandemie lang nog nooit geweest.

De cijfers van Sciensano op 26/10/2021

Per provincie het aantal besmettingen de laatste 14 dagen (afgerond getal) gevolgd door het incidentiecijfer (per 100.000 inwoners) de bevolkingscijfers en het percentage volledig gevaccineerden.

Waals Brabant 3.200 779,09 407.397 71%

Luik 7.800 703,47 1.109.067 66%

Brussel 7.800 637,23 1.219.970 54%

Luxemburg 1.800 625,86 288.722 68%

Namen 2.700 552,03 497.073 71%

Vlaams Brabant 5.500 474,75 1.162.084 78%

Limburg 4.100 466,95 880.397 80%

West-Vlaanderen 5.600 461,56 1.203.312 82%

Antwerpen 8.600 459,13 1.875.524 78%

Henegouwen 5.000 371,34 1.345.947 68%

Oost-Vlaanderen 5.400 350,45 1.531.745 81%

Meten is weten zegt men. Dan zie je toch wel een parallel tussen de cijfers besmettingen en de vaccinatiegraad. Hengouwen is een beetje de uitzondering.

Standaard