Geen categorie

Het zoveelste voorbeeld

Brugge denkt aan fietsstraten in de binnenstad - KW.be

Een van mijn trouwe lezers stuurde me volgende vraag : ik woon in de Goedendagstraat, maw vanaf de Markt fietsstraat tot thuis. Niemand mag mij voorbij… Bussen, vrachtwagens van Turnova, auto’s.  Inderdaad, ze rijden echt langs je.., Het is echt gevaarlijk, ga tegenwoordig te voet. Triest, ik betaal wel wegentaks voor een onveilige stad. Zou je dit kunnen aankaarten??? Ik ben namelijk niet alleen, maar iedereen zwijgt…

Even herinneren aan de reglementering van fietsstraten, zoals er in Turnhout ondertussen heel wat zijn : Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs.

Gebrek aan handhaving

Wat deze lezer aankaart is een zoveelste voorbeeld van een gebrekkige tot helemaal afwezige handhaving van de verkeersregels in onze stad.

Net zoals de grote diversiteit onder onze inwoners, stel je dat vandaag ook vast inzake -foutief- verkeersgedrag. Er zijn er te veel die gewoon hun goesting doen en daardoor permanent anderen in gevaar brengen. Ik verwijs daarbij naar de blog https://wolput.com/2021/10/21/de-pest-van-de-step/ waarin ik ook al een aantal zaken aanhaalde die regelrecht ingaan tegen de wegcode. Maar het is vaak ook een zaak van ondoordacht handelen van de dienst mobiliteit en schepen Boogers.

Zo weet een automobilist, die via de Otterstraat de Turnova-parking inrijd en later via de Baron Du Fourstraat buiten zal rijden, NIET dat hij in een fietsstraat terecht komt…

Meer controles

Het enige antwoord daarop is meer controleren en verbaliseren. De vraag daarbij : is er voldoende menskracht in het politiekorps om meer en regelmatiger dergelijke alles omvattende controles te doen? Is controle op de naleving van de wegcode nog (g)een prioriteit of eerder een bijzaak ?

Wat mij betreft hoeven er niet persé zware geldboetes te worden uitgedeeld, behalve waar er echt gevaarlijke stunts worden uitgehaald.

Demagogie

Voor mijn part stuurt men overtreders in fietsstraten, zij die hun wagen foutief parkeren enz. … naar een verplichte verkeersles, waar ze dan kennis kunnen nemen van de wegcode…en geeft men pas een boete bij herhaling…

Maar fietsstraten realiseren, zone 30 invoeren en andere capriolen uithalen zonder dat kan worden voorzien in effectieve handhaving is pure demagogie en vooral erg onveilig !!

Standaard