Geen categorie

De pest van de step

Electric scooters are waiting for riders in the Chaussee d'Ixelles on September 2, 2021 in Brussels, Belgium. According to North Carolina State...

De bekommernis van de oppositiepartij VB in Turnhout over het toenemende gebruik van steps en de daaraan verbonden (on)veiligheid in het verkeer is absoluut terecht.

Regelgeving

Het probleem is dat er over dit vervoersmiddel veel te weinig regelgeving bestaat, wat controle op het ‘correct gebruik’ ervan dan weer zo goed als onmogelijk maakt.

Ik stuurde alvast volgend verzoek aan Vlaams minister van mobiliteit, Lydia Peeters

De pest van de step.

Mevrouw de Minister,

de step neemt een steeds belangrijker aandeel in ons verkeer. Helaas bestaat er weinig tot geen regelgeving over het gebruik ervan en de plaats van dit vervoersmiddel op de weg/stoep. Bovendien stel ik vast dat  gebruikers steeds jonger worden. Mede als gevolg van uitgestelde communiefeesten, zie ik het aantal (tè) jonge gebruikers de laatste tijd gestaag toenemen.

Er zijn dan ook geen regels die  een minimumleeftijd opleggen. Evenmin is een helmplicht voorzien. Bovendien stelt zich de vraag of de step kan/mag worden gebruikt als een meerpersoons-vervoermiddel. Is er een maximumsnelheid en hoe kan de politie deze controleren…deze en nog veel andere vragen duiden allemaal op de noodzaak snel werk te maken van een regelgevend/controlerend kader om het gebruik van de step in het verkeer veiliger te laten verlopen.

Zowel voor de ‘bestuurder’ van deze steps als voor alle andere weggebruikers. Misschien ligt hier wel een opdracht voor Vias ?! Ik hoop alvast dat u mijn bekommernissen ter harte zal nemen, waarvoor dank.   Mvgr, Dré Wolput   Turnhout.  20 oktober 2021.

https://www.hln.be/consument/kwaliteit-e-steps-laat-te-wensen-over-veel-modellen-zijn-rommel~a39a709d/  

https://www.hln.be/binnenland/reportage-chirurg-en-slachtoffers-over-de-gevaren-van-de-elektrische-step-een-ritje-zal-wel-geen-kwaad-kunnen-dacht-ik~a12c871d/

Belang van controle

Ik kan dan wel aan de minister vragen om een deftig regelgevend kader te voorzien, maar dat heeft allemaal géén nut als er weinig of geen controle en sancties tegenover staan.

Zo bijvoorbeeld wat betreft

het steeds toenemende aantal automobilisten die hun wagen niet correct parkeren, namelijk tegen de rijrichting in

het steeds toenemende aantal auto’s in onze straten met vreemde nummerplaten van in onze stad gedomicilieerde inwoners van buitenlandse herkomst. Dit is bij wet niet toegelaten. Maar deze onwettelijkheid wordt nog steeds door het Turnhout-beleid gedoogd, meer zelfs, gefaciliteerd door aan deze inwoners een gratis bewonerskaart -voor die buitenlandse nummerplaat- te verstrekken…

Idem wat betreft parkeren OP de hoeken van straten, buiten de parkeervakken enz. … kortom een wildgroei wat noch de veiligheid noch de doorstroom van het verfkeer ten goed komt…

het ongeremd toelaten van fietsers die in een verboden richting rijden, in centrumstraten, op de fietspaden langs de ring enz. … of permanent op de stoep rijden…en veel te vaak helemaal niet verlicht, of erg onderbelicht zijn…

Het niet respecteren van de maximum toegelaten snelheid, vooral daar waar zone 30 van toepassing is…

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er in Turnhout weinig tot helemaal niet bestraffend wordt opgetreden tegen het niet naleven van al deze, nochtans duidelijke, verkeersregels

Zonder handhaving géén verkeersveiligheid !!

Update 16.28u : ik mocht reeds een antwoord ontvangen van Vlaams mobiliteitsminister. Lydia Peeters. Zij is reeds in overleg over deze problematiek.

Haar integrale antwoord :

Geachte heer Wolput

Dank voor uw bericht, we ontvingen dit in goede orde.

Momenteel is de minister, in samenspraak met haar federale en andere gewestelijke collega’s bevoegd voor mobiliteit, bezig met de hervorming en modernisering van de wegcode. Het klopt dat door de evolutie van het aantal vervoersmiddelen (denk hierbij aan steps, e-bikes en speed pedelecs) de wegcode er niet eenvoudiger op is geworden en het stroomlijnen van enkele regels zich opdringt. De door u aangehaalde bezorgdheden worden hierin meegenomen en zijn ook bekommernissen die de minister vaker hoort en waar duidelijkheid geboden is.

Met vriendelijke groeten

i.o. Vlaams minister Lydia Peeters

Standaard