Geen categorie

Liefdadigheid

Inzamelingsactie 9 Essentiële Tips Om Geld In Te Zamelen - Whydonate

In aanloop naar 17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede, heeft de socialistische partij, Vooruit (SP.a) Turnhout, een inzamelactie georganiseerd voor kinderkledij en speelgoed om te schenken aan de Turnhoutse vzw Moeder-Zorg.

Zij trekken daarmee de aandacht op de de kansarmoede-index 2020 van Kind & Gezin. Daaruit blijkt dat maar liefst 26 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Turnhout opgroeit in een kansarm gezin. Dat is enorm veel, maar heel typisch voor een centrumstad als Turnhout”, zegt gemeenteraadslid Peter Segers

Met deze stelling slaat hij de bal al behoorlijk mis. Het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden ligt immers bijna 10% lager met 16,2%. De situatie in Turnhout, waar ze met 26% enkel Antwerpen -30,4%- en Oostende -30,1%- moeten laten voorgaan toont aan dat Turnhout allesbehalve typisch is. Mechelen, ook een centrumstad scoort met 14,8% heel wat beter…

De juiste cijfers en hun context

*De SP.a/Vooruit maakt deel uit van de bestuurscoalitie in Turnhout sinds 1/1/2007. In dat jaar stond de kansarmoedeindex  van K&G in onze stad op 10,6%, waar deze nu is gestegen met  250%, tot 26%.

*Deze stijging is vooral, zo niet uitsluitend, het gevolg van de grote instroom van migranten en vluchtelingen in onze stad. Einde januari 2019 telde Turnhout met 690 erkende vluchtelingen, het hoogste percentage per 1.000 inwoners.

*Uit  gemeente in cijfers weten we dat in 2019 slechts 16% van deze kinderen een Belgische moeder heeft; 21,5% heeft een mama afkomstig uit de E.U en maar liefst 57,5% heeft een moeder die uit een NIET EU-LAND afkomstig is.

*Het zou ook een correcter beeld geven als we de armoede/kansarmoede indicatoren zouden vergelijken met het land van herkomst. Er zijn maar weinig tot geen Oost-Europese, Afrikaanse of Aziatische landen, zoals Afghanistan, Syrië en Irak waar bijvoorbeeld kindergeld (groeipakket) en kraamgeld wordt betaald, waar zoveel aandacht is voor de zorg van moeder en kind, voor, bij en na de geboorte …De welvaart en levensverwachting in veel van die landen ligt ook een ferm stuk lager.

*Kortom, zo als ik al herhaalde malen heb geschreven in mijn blogs, wij importeren (kind)armoede…

Meer mensen aan het werk

De belangrijkste sleutel om deze kansarmoede-index naar beneden te krijgen is meer mannen èn vrouwen aan het werk. In dat verband is er sinds mei 2017 een opmerkelijke stijging vast te stellen van erkende vluchtelingenvrouwen in leefloon. Van 60 naar 95, een stijging van 63%…

In diezelfde periode daalde het aantal erkende vluchtelingenmannen van 139 naar 123…

Ook opmerkelijk is dat in Turnhout 125 leefloners genieten van een socio-professionele-vrijstelling. In Turnhout-taal : deze leefloners kunnen hun volledig leefloon combineren met een inkomen uit werk en/of beroepsopleiding, tot maximum 258,96 €/maand.

Bij deze 125 zijn ook 56 leefloners rechthebbenden op de uitkering ‘met gezinslast’. Zo kan hij/zij een totaal bedrag aan leefloon + SPV hebben van 1.384,54 € (LLN) + 258,96 € = 1.643,5 €/maand

Het maandloon van een beginnende werknemer, met dienstencheques of in de horeca, is kleiner

Hoe kan je zo’n mensen dan nog prikkelen om voltijds aan de slag te gaan

Maar ach, wellicht is ook deze blog voor velen weer verspilde energie en die is dan weer verschrikkelijk duur…voor iedereen !!

Standaard