Geen categorie

Uitslagen Turnhout sinds 1976.

verkiezingen – Sint-Pieters-Leeuw nieuwssite

1976 : CVP=48,2% 17/33; SP(a)=25,45% 9/33; Groen=7,78% 2/33; CNT=16,43% 5/33 (CNT=coalitie van de PVV, Middenstand en vrije beroepen en staat voor Centrumvorming Nieuw Turnhout)

Er werden 24.566 stemmen uitgebracht. CVP absolute meerderheid

1982 : CVP=35,78% 13/33; SP.a=24,89% 9/13; Groen=13,97% 4/33; PVV=14,35% 5/33; VU/Nva=7,82 2/33  VB komt ‘piepen’ met 1,18%

Er werden 24.889 stemmen geteld. Coalitie CVP/PVV

1988 : CVP=39,14% 16/38; SP.a=22,99% 8/33; Groen=8,83% 2/33; PVV=17,18%  6/33. VU/NVA=5,18% 1/33; VB=3,53%

25.710 stemmers. Coalitie CVP/PVV

1994 : CVP=37,45% 15/33; Spa=17,05%  6/33; Groen=12,37%  4/33; PVV=13,9% 4/33; VU/NVA=2,71%; VB=12,86% 4/33

25.971 stemmen. Coalitie CVP/PVV

2000 : CVP=35,19% 13/33: Spa=15,95% 5/33; Groen=14,74% 4/33; VLD=21,26% 7/33; VB=13,86% 4/33

Aantal stemgerechtigden=29.453.  27.357 stemmen. Coalitie CVP/PVV

2006 : CD&V=30,84% 12/33; Spa=16,71% 6/33; Groen=10,8% 3/33; VLD=13,39% 4/33; VB=19,17% 7/33; Turnhout vooruit=4,72% 1/33; NVA=4,38%.

Aantal stemgerechtigden=30.271. Er werden 28.259 stemmen geteld. Coalitie CVP/Spa. In 2011 kwam Groen erbij.

2012 : CD&V=15,1% 6/35; Spa=11,4% 4/35; Groen=10,7% 4/35; VLD=5,2% 1/35; TIM=16,3% 6/35; VB=10,1% 3/35: NVA=25,6% 11/35  

30.374 stemgerechtigden en 27.649 stemmers. Coalitie aanvankelijk NVA-CD&V en SP.a. Vanaf 1/11/2013 werd het een nieuwe coalitie met CD&V-Tim-SP.a en Groen

2018 : CD&V=12% 4/35; Spa=13,8% 5/35; Groen=12 4/35; VLD=5,2% 1/35; NVA=18,2% 8/35; Tim=13,4% 5/35; VB=17,5% 7/35, PVDA=5,2% 1/35

30.146 stemgerechtigden en 27.526 stemmers. Coalitie NVA-CD&V-SP.a en groen.

Vaststellingen

*Als we de uitslagen van 1976 als beginwaarde bekijken, hebben de drie traditionele partijen zwaar ingeleverd. CVP/CD&V het meest, gevolgd door de SP/SPa en PVV/Open VLD. Stad voor de mens/Agalev/Groen hebben sinds 1976 altijd een kiezerspotentieel gehad tussen maximaal 14,74% in 2000 en minimaal 8,83% -in 1988. Het aantal effectieve stemmen schommelt sinds 2000 tussen : 3.857 in 2000 of 14,74%; in 2006=2.935 of 10,8%; 2012=2.878 of 10,7%; en in 2018=3.195 of 12%. Geen grote aardverschuivingen zoals bij CVP/CD&V, PVV/Open VLD of SP/SP.a

*Van 1/11977 tot 31/8/2008 (periode van 31 jaar) hadden we in Turnhout met Richard Proost (18 j. burgemeester en van ACW strekking) en Marcel Hendrickx (13 jaar burgemeester en van NCMV/Unizo strekking) slechts twee burgemeesters. Sinds het aantreden van Francis Stijnen(CD&V) op 1/9/2008, opgevolgd door Erwin Brentjens (NVA) Eric Vos (Tim) en  nu Paul Van Miert (NVA) zijn we al aan onze 4e burgemeester toe. En dat in een periode van slechts 10 jaar…

*Het zal u zeker ook opgevallen zijn dat het aantal stemmers en het aantal kiesgerechtigden sinds 2000 -29.453 stemgerechtigden- en 38.766 inwoners, en 2018, 30146 stemgerechtigden en 44.212 inwoners absoluut niet evenredig zijn toegenomen. De verklaring hiertoe zit in zowel de aanhoudende stadsvlucht van Belgen als het sterk toegenomen aantal inwoners van vreemde origine. Maar evenzo in de wet op het stemrecht. Die wet bepaalt wie wel en wanneer mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als je niet de Belgische nationaliteit hebt. Hierbij een handig overzicht van Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Stemrecht_in_Belgi%C3%AB

Van stemplicht naar stemrecht

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2024, zal in Vlaanderen géén stemplicht meer gelden. Het zal dan ook meer dan ooit belangrijk zijn dat de politieke partijen zoveel mogelijk mensen kunnen overtuigen om te gaan stemmen. Maar het zal echt wel dubbel hard werken zijn. Behalve overtuigen om te stemmen, moeten ze ook nog voor een partij en haar programma worden gewonnen !! Iedereen zal uit zijn comfortzone worden gedwongen.

Daarbij is het goed om weten dat de groep van nieuwe kiezers -zij die na 14 oktober 2018, 18 jaar zijn geworden, voor MEER dan de helft zal bestaan uit jongeren van vreemde herkomst ! Wie en hoe zal men deze groep kunnen bereiken en overtuigen ?

Het zal al een hele kunst vergen om ook nog jongeren uit die diverse groepen op de lijsten te krijgen…Dit is volgens mij dè uitdaging voor de politiek in 2024. Tegelijk is men in enkele partijen zeker ook toe aan een wisseling van de wacht maar vooral ook aan verjonging.

Extreem rechts tegenhouden

Wie en hoe zal men in onze stad extreem rechts (VB) kunnen tegenhouden. Gaat de afschaffing van de stemplicht daarbij helpen ? Ik vrees van niet. Trouwens, het VB behaalde in 2006, met 5.209 stemmen (7 zetels) 549 stemmen meer dan in het jaar van hun zogenaamde wederopstanding in 2018 (=4.660 stemmen en ook 7 zetels)

De gevoeligheden van de Binken zijn afdoende gekend. Ik vat ze samen onder de 4 V’s van Veiligheid; Vuiligheid; Verkeer en Vreemdelingen. Dat en het bereiken van de jongere stemgerechtigden zijn dan ook dè uitdagingen. Vanaf NU. Wachten op 2024 is voor elke partij uit den boze. Zeker omdat dan het comfort van de stemplicht niet meer zal bestaan.

Ik kijk alvast met heel veel belangstelling uit naar wie en hoe men vanuit de Turnhoutse politiek de handschoen zal opnemen.

(c) Dré Wolput 8 oktober 2021

Lees ook : https://wolput.com/2021/10/07/hoe-koos-turnhout-sinds-1976/

Standaard