Geen categorie

Een -energie- loer draaien

Volgens De Tijd en andere kranten ligt bij de onderhandelingen een voorstel op tafel om de energierekening enkel te milderen voor kwetsbare gezinnen.

En wel op volgende wijze

Vooreerst wordt het uitgebreide sociaal tarief – dat 1 miljoen gezinnen een korting geeft die kan oplopen tot 700 euro per jaar – verlengd tot het begin van de lente. Het oorspronkelijke sociale tarief – waar 500.000 gezinnen recht op hebben – blijft structureel doorlopen. Daarbovenop komt nu een extra eenmalige tegemoetkoming van zowat 80 euro voor de meest kwetsbare mensen die nu al onder het sociaal tarief vallen. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/energiekorting-van-80-euro-voor-lage-inkomens-in-de-maak/10338025.html?_sp_ses=4ad1191a-48f3-4a10-acee-bd625438a8d1

Als dit voorstel het haalt, betekent dat, zoals te verwachten, dat de hardwerkende Vlaming opdraait voor dit sociaal tarief en bijkomende toeslag. 70 à 80 % hiervan zal immers terecht komen in Wallonië en Brussel.

Enkele cijfers om dit te staven

*75% van het aantal leefloners woont in Wallonië of Brussel.

*De werkgelegenheidsgraad (2e kwartaal 2021) in Vlaanderen = 75%; in Wallonië = 65,4% en in Brussel = 61,6%.

*De werkloosheidsgraad anderzijds in het 2e kwartaal in Vlaanderen = 4%; in Wallonië = 8,5% en in Brussel = 11,8%.

De PS en Ecolo hebben hun energieprijs binnen, maar wel bijna helemaal ten koste van de Vlaming die deze energiekorting zogezegd niet nodig zou hebben.

Verraad in de hoogste graad

Open VLD en CD&V, samen met SP.a en Groen, hebben de Vlamingen alweer verraden en dwingen hen tot betalen…

Standaard