Geen categorie

Erfenis

Testament in het Engels — Stockfoto

Zowat drie jaar geleden -14 oktober 2018- brachten exact 27.546 van de 30.146 Turnhoutse kiesgerechtigden hun stem uit bij de verkiezingen van de gemeenteraad.

De zittende burgemeester Eric Vos verloor maar liefst 407 voorkeurstemmen en zijn partij TIM verloor in het geheel 826 stemmen. Omdat noch Vos, noch zijn partij in de nieuwe coalitie terecht kwam was hij zeer ontgoocheld.

Hij betreurde het dat, bij de vele (sic) realisaties die hij op de rails zou gezet hebben, een andere burgemeester nu de lintjes zou gaan doorknippen. Met die vele realisaties bedoelde hij bovendien zeker niet het stedelijk zwembad. https://wolput.com/2018/10/18/vossenstreken/

Zware erfenis

De èchte en zware erfenis die hij wel achterliet was ongetwijfeld heel het migratie en vluchtelingen dossier. Onder zijn bewind veranderde Turnhout pas echt van kleur, diversiteit, armoede, werkloosheid en leefloon.

Laat me dit onderbouwen met concrete cijfers

*Van 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 hebben 1.945 Belgen de stad verlaten en kwamen er 4.506 inwoners van vreemde herkomst bij.

*De legislatuur VOS nam een aanvang in  november 2013. In die maand waren er 2.614 werklozen, waarvan 1.574 van Belgische en 1.040 van vreemde herkomst (39,7%) Bij het einde van de legislatuur, in december 2018 tellen we 2.482 werklozen waarvan nog 1.242 (= -332) van Belgische maar dan al wel 1.240 van vreemde origine (48,3%) (= +200)

*Wat het aantal erkende vluchtelingen in leefloon betreft : november 2013 = 13 vrouwen en 22 mannen. Bij einde legislatuur zijn dat al 95 vrouwen en 168 mannen.

*Einde januari 2017 woonden er 313 erkende vluchtelingen in Turnhout maar is dat exact twee jaar later al meer dan verdubbeld, naar 690.

*Tijdens de legislatuur Vos, werden twee keer enkele tientallen extra maatschappelijk werkers aangenomen om bij het OCMW de dossiers te kunnen verwerken !

Situatie vandaag

Er zijn na januari 2019 géén cijfers meer bekend gemaakt door Vlaanderen, wat de vestiging van erkende asielzoekers betreft. Maar dat er nog flink wat volgmigratie is en zal komen in het kader van gezinshereniging is wel een feit.

Cijfers erkende vluchtelingen in leefloon mei 2021 = 95 vrouwen en 123 mannen. Via begeleiding- en tewerkstellingsprogramma’s is het aantal mannen wel verminderd maar stelt zich toch wel een probleem wat het aantal vrouwen betreft. Hierop moet zeker actie worden ondernomen.

De werkloosheidscijfers (september 21) zijn als volgt : 2.155 werkzoekenden, waarvan 1.021 van Belgische en 1.134 van vreemde herkomst (52,3%)

Ze zijn hier, ze blijven hier

Laat me duidelijk zijn, wat sommige raddraaiers ook mogen beweren : wie hier is als migrant of vluchteling zal ook hier blijven en daar waar het wettelijk kan, zich herenigen met zijn familie.

Wie zich  aandient bij onze dienst bevolking kan niet worden geweigerd en van spreiding van vluchtelingen in de regio of zelfs in het land was, is en zal nooit sprake zijn. Daar zal deze Vilvaldi-regering absoluut niets aan veranderen.

Focussen op werkgelegenheid en begeleiding, focussen op rechten èn plichten, focussen op goed samenleven,  is dan ook een absolute must

Het zal nog ettelijke jaren hard werken zijn en blijven om dit allemaal te verwerken en te absorberen in onze Turnhoutse samenleving maar ook op de arbeidsmarkt.

En daar kunnen noch zullen raddraaiers ook maar een sikkepit aan veranderen !

Standaard