Geen categorie

Hoe los je een krapte op

Many Caucasian People And Hands Holding Red Letters Or Characters Building The Isolated English Word Jobs For You On White Background - 37783874

De voorbije weken worden wij om de oren geslagen met allerlei producten die duurder worden omdat er niet voldoende van kunnen worden bekomen. Zo in de bouw maar evenzeer in de energie waar de oorzaak van het steeds duurder wordende aardgas ook wordt toegeschreven aan de krapte… En als volgende vrijdag -1 oktober- de BTW in de horeca opnieuw normaliseert, zal je dat wellicht ook merken aan de prijzen. Noem het gerust een ijzeren economische wetmatigheid !

Maar ook op de arbeidsmarkt is een krapte ontstaan. Eigenaardig dat hier niet dezelfde logica van we zullen meer betalen voor de werknemers wordt toegepast. Economische wetmatigheden werken blijkbaar meer in één richting !

Waardering in beter loon

Neem nu als voorbeeld de sector van de dienstencheques. Daar zouden momenteel maar liefst 5.600 vacatures zijn.

Dat het loon wat je ermee kan verdienen bij de laagste van ons land hoort, is ongetwijfeld één van de belangrijkste oorzaken van te weinig kandidaten. En dat naast het gegeven, dat de fysieke belasting van deze jobs veel zwaarder wegen dan velen onder ons wel denken.

Voor een beginnende werknemer is het uurloon 11.58 € wat ten vroegste na één jaar dienst zal worden aangepast. Wat blijft er daarvan netto over, per maand bekeken?

Ik pas volgende formule toe voor de berekening van het bruto-maandloon : 11.58 € X 38u/week X 13 (weken in een  kwartaal) en delen door 3 geeft je het refertemaandloon.

Dat is dan 1.906,84 €. Op dat loon wordt dan de werknemers RSZ van 13,07% berekend. In dit geval -249,2 €. Maar, omwille van de werkbonus, een vermindering op die werknemers RSZ van de lage lonen, is de rsz inhouding op dit brutoloon verminderd met 154,76 €, waardoor de rsz bijdrage  nog maar 94,44 € beloopt.

Het belastbare loon = 1.906.84 – 94,44 = 1.812,4 €. Volgens de barema’s bedrijfsvoorheffing zal op dat bedrag 242,93 € worden ingehouden en bekom je een netto-maandloon van 1.569,47 €

Schoonmaken en schoonmaken

Ik maak de vergelijking met de schoonmaaksector (zonder dienstencheques) waar het beginnersloon voor de gewone schoonmaak, 13,6605 € is.

En dan pas ik dezelfde formule toe om het bruto-maandloon te berekenen, wat in deze 2250 € is. Op dit brutoloon is de normale werknemers rsz van toepassing die, zonder de werkbonus, 249 € zou bedragen maar met de toegekende vermindering van 136 € beperkt is tot 113 €

Het belastbare loon = 2.137 €, waarbij een inhouding bedrijfsvoorheffing van 386,51 € is voorzien en dan kom je tot een nettoloon van 1.751 € per maand. Een netto-winst van 182 €/maand.

Op jaarbasis zal dit, rekening houdend met meer vakantiegeld en meer eindejaarspremie al snel oplopen tot 2.400 à 2.500 €.

En of ik dan bereid ben meer te betalen voor een dienstencheque, nu 9 €/uur. Absoluut als dit dan ook in dergelijke jaar-bedragen ten goede komt van de werknemers !

Standaard