Geen categorie

Ziek is ziek

Hoe werkt het Vlaams Parlement? - Vlaams Parlement

Of Sihame El Kaouakibi  wel of niet ziek is ? Om dat te bepalen is enkel een dokter daartoe opgeleid en gemachtigd. Het is niet aan mij of welke andere medische leek dan ook om zich daarover uit te spreken.

Moet er een controlearts naar haar worden gestuurd ? Op zich kan je daar in principe niets op tegen hebben. Het is ook helemaal niet nodig daarvoor het advies te vragen aan een dure advocaat. Als het Vlaams parlement beslist dergelijke controle voortaan mogelijk te maken + scheidsrechterlijke procedure…daartoe hebben zij zelf de macht in handen

Voer het juiste debat

Maar laat me duidelijk zijn, bovenstaande mag niet langer de kern van het debat, van de discussie zijn.

We weten ondertussen dat we niet mogen spreken over een parlementaire wedde, maar wel over een vergoeding. Een speciale vergoeding, dat wel, want men bouwt er ook sociale rechten zoals een flink pensioen mee op.

De kernvraag is, wat mij betreft, of een parlementslid gedurende een langdurige ziekte, de volle 100% van zijn of haar parlementaire vergoeding moet kunnen behouden.

Alle andere discussies naar aanleiding van de langdurige ziekte van Kaouakibi zijn dan ook niet ter zake en zijn,wat mij betreft, enkel afleidingsmaneuvers…

Statuut aanpassen

Volgens Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams parlement is dat op korte termijn  onmogelijk. Het statuut geldt voor alle parlementen. De aanpassing moet bijgevolg gezamenlijk gebeuren en vergt veel diplomatie.

Dat laatste -vergt veel diplomatie- lijkt  me eerder codetaal om te zeggen, we willen aan het statuut niet tornen.

Als dat wel het geval was had iemand, bvb de voorzitter van het Vlaams parlement, daartoe al lang een initiatief kunnen nemen.

Dat deze Sihame casus, veel stof doet opwaaien en het vertrouwen in de politiek zeker géén goed doet, daaraan hoeft niemand te twijfelen. Maar dat de Vlaamse en andere parlementsleden géén initiatieven nemen om dit in de toekomst te voorkomen, daarvoor is ook géén enkel excuus –behoudens eigenbelang– te bedenken !

Standaard