Geen categorie

Slimme leefloners

Vintage schoolbord - Te koop in Brugge | Vintage schoolbord, Schoolbord,  Oud strijkijzer

Er zijn zo van die statistieken en databanken, waar de media maar weinig aandacht voor hebben of er alleszins weinig tot niets over publiceren.

De thematiek van het leefloon is er zo zeker een van. In het beste geval lees je één keer per jaar iets over de totale cijfers, maar verneem je maar weinig -weliswaar belangrijke- details over die cijfers.

Zelf wil ik zo een onderbelicht  thema wel eens uitgebreider tegen…het licht houden en deel ik de verworven kennis, graag met mijn lezers.

Zo leerde ik dat Turnhout een flink aantal leefloners studenten telt. Dat verloopt dan via het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) Dit is een contract dat het OCMW sluit met de persoon die hulp vraagt. Concreet gaat het om een akkoord tussen: de persoon die hulp vraagt en die zich ertoe verbindt om bepaalde stappen te zetten om zelf zijn situatie te verbeteren.

De cijfers

In 2015 genoten 90 leefloners dit studentenstatuut, waarvan 66 Belgen  (73,3%); 17 niet-Europese lln-gerechtigden (18,9%) en 7 EU burgers (7,8%).

In 2020 krijg je al een heel ander plaatje te zien van studenten leefloners in Turnhout. Van de 155 studenten in leefloon, waren er 70 Belgen = +4) te vinden in dit statuut (45,2%) 68 niet-Europese lln gerechtigden = X 4) (43,8%) en 17 EU-burgers = X 2,5 (11%)

Leeftijd (alle) leefloners in Turnhout

Cijfers 4/2021 :  -25 jaar=243;  25 tot 34 jaar=174;  in de leeftijd 35 tot 49 jaar=186 en van 50 tot 64 jaar=91.

Voor de vergelijking vermeld ik ook even de leeftijd van de werklozen in onze stad (cijfers 8/2021) -18 jaar = 5; 18 tot 19 jaar = 90; 20 tot 24 jaar = 284; 25 tot 29 jaar = 280; 30tot 34 jaar = 261.

Dat is een groep van 1.337 jonge inwoners van minder dan 35 jaar, allemaal op beroepsactieve leeftijd maar niet aan het werk blijkbaar…Ik schrik zelf toch wel van dit erg hoge cijfer !!

Nationaliteit

In België is 31,9% van de 159.276 leefloongerechtigden géén Belg. Wat Vlaanderen betreft is 47,4% van de 37.377 lIn (=23% van het totale aantal leefloners in ons land) geen Belg. In Antwerpen is dat het geval voor 57,7% van de 6.114 leefloongerechtigden en Turnhout is dat het geval voor meer dan 60% van de 708 leefloners.

Tot slot : meer dan 35% van de lln in Turnhout -249- is een alleenstaande (166 in 2015) 240 samenwonend (104 in 2015) en 219 hebben een gezin ten laste (116 in 2015)

Alle cijfers zijn terug te vinden op de website leefloon per gemeente. https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/ris_cities?menu=map

Standaard

2 gedachtes over “Slimme leefloners

Reacties zijn gesloten.