Geen categorie

Jobvereisten

bol.com | Poster – Schoolbord met Krijt en Boeken - 60x40cm Foto op  Posterpapier

Het blijft steeds steeds weer dezelfde vragen oproepen. In juli 21 werden 318 vacatures -voor Turnhout- gemeld aan VDAB. Het afgelopen jaar betreft het maar liefst 3.058 vacatures (8/20-7/21)

Voor 1028 van deze vacatures werd géén enkele studievereiste gesteld, tenzij maximum 2e graad secundair. Einde juli waren er nog 601 openstaande vacatures in Turnhout, waarvan 198 zonder studievereiste.

Tegelijk zijn er in Turnhout nog 2.286 werkzoekenden zonder werk, waarvan 1.663 kunnen worden bemiddeld voor een vacature. In de totale groep spreken we over 1.144 laaggeschoolden (=50%)

Waarom dan nog zoveel werklozen

Geen studievereiste slaat terug op het niet hoeven te hebben van een diploma en/of studiegetuigschrift. Je hoeft niet uit te blinken in technische kennis, vaardigheden.

Wat wel heel belangrijk is, zijn je sociale vaardigheden. Wikipedia omschrijft dit als volgt : Sociale vaardigheid is de vaardigheid om met anderen om te gaan en te communiceren. Deze vaardigheid wordt aangeleerd door middel van opvoeding en onderwijs.

In Vlaanderen is het vak sociale vaardigheden ook opgenomen als vakoverschrijdende eindterm in het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer: beleefdheid; assertiviteit; respect vragen en geven; complimenten geven en erop reageren; weerstand bieden aan groepsdruk https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_vaardigheid

Het spreekt vanzelf dat voldoende kennis van het Nederlands ook van groot belang is om deze sociale vaardigheden te kunnen beoefenen.

Studieniveau

VDAB deelt de werklozen in volgens het studieniveau. Het laagste niveau gaat van helemaal géén onderwijs tot lager onderwijs en maximaal de 1e graad van het secundair onderwijs.

Ik ben dan in Arvastat eens gaan optellen hoeveel werklozen we in Turnhout terugvinden in dit laagste niveau.

Van de 326 werkzoekenden, afkomstig uit Azië (vooral uit de landen Afghanistan=29; Irak =19; Syrië=29) zijn er 110 in deze categorie of 33,7%.

Uit de Afrikaanse landen zijn er 321 werklozen, waarvan 155 in dit laagste studieniveau, met 48,2% goed voor bijna de helft. ( Eritrea = 10; Marokko = 21; Somalië = 42 van de 52 Somalische werklozen)

272 Belgische werklozen staan eveneens in dit studieniveau gecatalogeerd, goed voor 24% van de 1.124 Belgische werklozen.

Bij de categorie middengeschoolden (minstens de 2e graad secundair beëindigt)  In de groep 2e graad secundair/technisch vinden we enkel 69 Belgen terug.

Tot slot  vermeld ik nog wat gegevens van de aantallen die het secundair onderwijs helemaal, met goed gevolg, hebben gevolgd

In de 3e graad secundair technisch tellen we 19 uit Azië en 12 uit Afrika. 139 komen uit de EU, waarvan 123 Belgen

3e graad ASO =43 uit Azië en 27 uit Afrika.

Standaard