Geen categorie

Wie woont waar in Turnhout(2)

Deel 2 De Buitenwijken die samen zowat 30% van de Turnhoutse bevolking tellen

Heizijdse Velden en Noorden

Het aantal Belgen verminderde van 81,4% naar 76,5%, terwijl het aantal niet EU verdubbelde van 3,3 naar 6,2%, Het aantal mensen van buitenlandse herkomst steeg van 443 naar 661 personen. Het aantal inwoners uit Maghreblanden daalde van 0,7% naar 0,4% (=12 personen) 5O inwoners uit Azië en 25 uit Afrika, terwijl 105 inwoners uit Oost-Europa komen. Met 333 Nederlanders laten deze zich ook niet onbetuigd, alhoewel het % is gedaald van 13,3 naar 12,1%. Er zijn in dit gebied 9 sociale woongelegenheden (cijfers 2018) 

Zevendonk en zuiden

Waar in 2010 nog 89,3 Belgen in deze wijk woonden, is dat nu 83,9%. In aantallen spreken we van een stijging van 218 naar 314 personen van buitenlandse herkomst. 10,7% heeft een niet EU nationaliteit (=245) 3O inwoners uit Azië, 30 uit de Maghreblanden en 20 uit Afrika, 70 afkomstig uit Oost-Europa. Er zijn in die gebied 63 sociale woongelegenheden (cijfers 2018)

Zuidelijke wijken

Dit betreft voornamelijk de Parkwijk en Schorvoort

78,7% inwoners Belgische origine in 2010 en 67,4% in 2020.Waar deze wijk in 2010 nog 1.435 inwoners van niet-Belgische origine telde, zijn er dat nu 2.153.  Meer dan 1 op 5 (20,2%) met een niet EU nationaliteit. 490 inwoners uit de Maghreb landen; 290 uit Afrika; 390 uit Azië; 525 Nederlanders en ruim 200 Oost-Europeanen. Deze wijk telt maar liefst 751 sociale woongelegenheden. (cijfers 2018

Enkele algemene bedenkingen

*80% van de inwoners van vreemde herkomst woont in de 3 wijken van ‘Stedelijk wonen’, waar 70% van alle 45.435 inwoners zijn gehuisvest

*Ruim 85% van de inwoners met een Oost-Europese achtergrond woont ook in deze 3 wijken.

*Al jaren pleit ik voor een betere spreiding van migranten en erkende asielzoekers binnen de stadsregio. Maar zelfs binnen de grenzen van de stad zelf, is die spreiding erg onevenwichtig.

Standaard