Geen categorie

Wie woont waar in Turnhout

Turnhout Navy Stadskaart poster | Kunst in Kaart

Grosso modo is onze stad opgedeeld in 6 grote wijken. Hoe is de samenstelling van de bevolking in die wijken ? Ik maak een overzicht van belangrijke indicatoren in deze blog, maar om het een beetje overzichtelijk te houden doe ik dat wel in twee delen. Onderstaande is deel 1 en situeert zich voornamelijk binnen de ring en het kanaal.

Op het kaartje van Turnhout (zie bijlage) kan je zelf bekijken in welk deel van Turnhout jij woont.

Turnhout centrum

De afbakening van dit stadsgedeelte : De ring (Parklaan) Spoorweg; Steenweg op Gierle (binnen de ring); Graatakker; Mermansstraat, Korte Veldstraat, Kwakkel- en Draaiboomstraat; Bentelstraat; Vredestraat, Elisabethlei en kanaal. Rechts situeert zich wonen Oost en links = wonen west.

Dit is, in oppervlakte, het kleinste stadsgedeelte maar wel het dichtst bewoond met ruim 30% van de 45.435 Turnhoutse inwoners of nog 34% van de Turnhoutse gezinnen.

Waar in 2010 nog 76% van de bewoners van Belgische herkomst was, is dat in 2020 gereduceerd tot 59%. 22% van hen hebben een niet EU herkomst. Het aantal bewoners van buitenlandse herkomst verdubbelde zowat van 3.240 naar 6058. (=38,2% van de 15.828 inwoners van buitenlandse herkomst in Turnhout)

1.095 mensen afkomstig uit Oost-Europa; 1.420 Nederlanders, maar niet allemaal Nederlanders van herkomst; 740 afkomstig uit Afrika en 1.036 uit Azië. 607 inwoners zijn afkomstig uit de Maghreblanden

In Turnhout centrum zijn 318 sociale woongelegenheden (cijfers 2018)

Stedelijk wonen West

20% van de Turnhoutse inwoners ressorteert onder deze wijk.

In deze wijk daalde het aantal inwoners van Belgische origine van 79,3% (2010) naar 66,4% in 2020. In concrete cijfers wil dat zeggen dat ook hier het aantal inwoners van vreemde origine bijna verdubbeld van 1.630 naar 3.104. Het aantal inwoners uit niet EU landen steeg van 10,1% naar 17,3% Verder wonen er in deze wijk ruim 900 Nederlanders; 470 Oost-Europeanen, 300 mensen uit de Maghreblanden, 470 Afrikanen en en 400 inwoners uit Azië. In deze wijk zijn er volgens de cijfers 2018, 238 sociale woongelegenheden.

Stedelijk wonen Oost

Ook in deze wijk vinden we 20% van het aantal inwoners terug

Van 80,8% mensen van Belgische herkomst, evolueren we naar 65,4%. 1.560, of 17% inwoners van niet EU herkomst.In cijfers zijn we hier geëvolueerd van 1.608 inwoners van buitenlandse origine naar 3.439 in 2020.

790 Nederlanders; 650 Oost-Europeanen; 400 afkomstig uit de Maghreblanden; 370 Afrikanen en ruim 400 mensen uit Azië. Er zijn in deze wijk 88 sociale wooneenheden.

Enkele algemene cijfers

*12.602 van de in totaal 15.828 inwoners van vreemde origine woont in deze 3 wijken. Goed voor 80%.

*In de periode 2010-2020 nam het aantal inwoners van Belgische origine af met 2.636 eenheden. Van 32.243 naar 29.607

*In Turnhout centrum woont, met 59%, het kleinste aantal inwoners van Belgische origine.

*De indruk dat in het centrum v/d stad heel veel mensen van vreemde origine leven en circuleren is bij deze cijfermatig onderbouwd. Tel daarbij nog de bezoekers van buiten Turnhout, vele jongeren die dagelijks vanuit het asielcentrum Arendonk naar onze stad komen enz. …

Bronnen : https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/nationaliteit-en-herkomst/

https://www.turnhout.be/41-omgevingsanalyselokaalbestuurturnhout-11-februari-2019pdf

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maghreb

Eigen berekeningen

Standaard