Geen categorie

Nood aan veiligheid

Politie Turnhout stuurt extra patrouilles op pad voor corona-controle | RTV

Recent werd Turnhout geconfronteerd met homofoob geweld. Aanleiding voor CD&V om te pleiten, een vier- of vijfhoeksoverleg op te richten om de problematiek van homo- en transfobie, maar ook rond discriminatie en haatmisdrijven aan te pakken.

Ik ben even gaan googelen en stel vast dat het tot nog toe in Turnhout best meevalt inzake fysiek homofoob geweld. Al is elke fysieke geweldsdaad er één te veel.

Anders ligt het blijkbaar met het verbale homofoob geweld in onze stad. Dat komt ongetwijfeld veelvuldiger voor. Zo is duidelijk af te leiden uit vele reacties op ondermeer facebook naar aanleiding van een recent voorval in de stationsbuurt.

Vier- of vijfhoeksoverleg terzake echt wel nodig en nuttig ?

Zelf stel ik volgend plan van aanpak voor

*Benoem de olifant in de kamer en breng de dader(s) of dadergroepen in beeld.  Zijn de daders woonachtig in Turnhout of komen ze van elders zoals eventueel uit asielcentra ?

*Creëer een neutraal meldpunt waar iedereen die met verbaal homofoob geweld te maken krijgt snel terecht kan

*Breng eveneens de hotspots in onze stad in beeld. Daartoe kunnen die meldingen een hulp zijn

*Er wonen in onze stad honderden erkende vluchtelingen. Het kan best zijn dat een aantal van hen asiel verkregen op basis van een aangetoonde vrees (voor hun leven) omwille van seksuele geaardheid. Misschien kunnen deze mensen worden aangesproken en mee ingezet in een sensibiliseringscampagne

*PAARS campagne, De grootste LGBTQ+ -schoolcampagne van de wereld. In januari 2020 werd beslist dat Turnhout tot deze actie zou toetreden. Evalueer deze campagne, hernieuw en intensifieer deze campagne, maar meteen OOK breder en ruimer zoals naar (sport) verenigingen, moskeeën, Imans… toe.

Een veiligheidsplan

Eerder schreef ik in een blog dat Turnhout dringend nood heeft aan een veiligheidsplan waarin een uitdrukkelijke nul-tolerantie zal worden opgenomen voor ALLE vormen van geweld en overlast.

Een plan waarin waarbij de prioriteiten worden bepaald, waarbij ook de modus operandi zal worden bepaald en waarbij de nodige (politie) mensen kunnen worden ingezet om, in samenspraak met het parket die nul-tolerantie ook uitvoerbaar te maken.

Een van die prioriteiten moet dan het aanpakken van homofoob geweld zijn. De ingrediënten die daartoe nodig zijn, kan je bovenstaand lezen.

Turnhout een slangenkuil ?

Niet langer leuteren, treuzelen of neuzelen maar DOEN !!

https://www.gva.be/cnt/dmf20210728_93769485

https://www.hln.be/turnhout/turnhoutse-jongen-krijgt-proces-verbaal-voor-homofobe-uitspraken-op-grote-markt~a521f4e4/

Standaard