Geen categorie

Hongerstakers, wie zijn ze, van waar komen ze

Brood Korst Foto's - Download gratis afbeeldingen

De hongerstakers in Brussel…wat ze willen weten we, maar wie ze zijn, van waar ze komen, we weten er helemaal niets van.  Ze willen ook absoluut niets prijsgeven wat hun identiteit betreft.

In het jaarverslag van het CGVS (commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen) van 2000 lees ik het volgende : Voor 8.565 minderjarige asielzoekers werd asielprocedure definitief en met negatief gevolg afgesloten !

Het is niet ondenkbaar dat -ruim 20 jaar later- een deel van die huidige hongerstakers tot deze groep behoren..

In de periode 12/7/99-12/7/2003 werd ons land bestuurd door een coalitie tussen de VLD/PRL (23 en 18 zetels), de PS/SP (19 en 14 zetels) en Ecolo/Agalev (20 zetels). Het is onwaarschijnlijk dat zij enige moeite hebben gedaan om deze grote groep te repatriëren…Nochtans waren de linkse -Waalse- partijen die nu moord en brand schreeuwen, destijds bevoegd voor migratiebeleid…

Wel, dat ze u maar opstappen uit de regering !!

Met veel meer dan 100.000

Het spreekt vanzelf dat de problematiek van illegalen in ons land veel verder reikt dat deze hongerstakers.

Als ik door de jaarverslagen ga van het CGVS, stel ik vast dat van 2010 tot 2020, ruim 115.000 aanvragers om asiel een weigering hebben gekregen. Omdat er in ons land -evenmin in Europa- helemaal géén sprake is van een terugkeerbeleid en al zeker niet spontaan, moeten we ervan uitgaan dat het allergrootste gedeelte illegaal in ons land is gebleven.

Van de periode voor 2010 ben ik zelfs de cijfers niet meer gaan tellen maar ook dat betreft vele tienduizenden wiens aanvraag om asiel werd geweigerd. Slechts een beperkt gedeelte van hen verkreeg in de laatste regularisatieronde van 2009 een verblijfsvergunning.

Als nu wordt toegegeven staan er nog vele tienduizenden illegalen in de rij voor een erkenning. Dat kan onze sociale zekerheid niet aan. Bovendien is het argument dat zij de economie ondersteunen een totaal vals argument.

Het gaat immers over een zwarte, dus illegale, economie die bovendien ook nog eens een oneerlijke concurrentie voert met wie wel met alle wetten en regels in orde is !!

Standaard