Geen categorie

’t Spuit niet goed

65+'ers krijgen uitnodiging voor vaccinatie tegen COVID-19 | Stad  Hoogstraten

De watersnood in Wallonië en ook in delen van Vlaanderen heeft de voorbije week alle aandacht opgeëist. En dat is heel logisch. De beelden van deze bijna apocalyptische gebeurtenis, zullen ons nog heel vaak  confronteren met onze onmacht tegen dergelijk natuurgeweld.

Maar ondertussen is ook het coronabeest nog niet verdreven. Steeds prangender is de vraag of dit ooit nog wel uit ons leven zal verdwijnen.

Vaccinaties

Ondanks -opnieuw- stijgende besmettingen, is alle hoop gericht op de goed lopende vaccinaties. Vooral dan in Vlaanderen.

Volgens de meest recente cijfers is in Vlaanderen, 62,74% van de volwassen bevolking (+18 jaar) volledig gevaccineerd. Samengeteld met de 26,24% die nog op hun tweede spuit wachten, komen we zo op 88,98% gevaccineerden.

Ondertussen in Turnhout

Wat de Turnhoutse cijfers betreft, vind ik dat we er maar bekaaid vanaf komen. En dit zowel in de ruimere regio, als binnen de 13 Vlaamse centrumsteden.

Ik vermeld achtereenvolgens de cijfers van de volledig gevaccineerden en dan de totale cijfers.

Met 55,48% en 83,06% staat onze stad helemaal onderaan vergeleken met ALLE buurgemeenten en de andere steden met een centrumfunctie zoals Geel, Mol, Herentals en Hoogstraten.

Opvallend : ook Hoogstraten scoort met 56,91% en 84,94% niet echt denderend. Ook wat Ravels betreft, met 59,82% en 85,89% en Baarle-Hertog (56,4% en 81,83%) noteren we relatief lage cijfers.

Samen met Turnhout (6.000) telt Ravels (4.200) Hoogstraten (4.100) en Baarle-Hertog (1.327 of 46,3%) heel wat inwoners van Nederlandse herkomst onder hun inwoners.

Mogelijks is dat een verklaring voor de lagere vaccinatiegraad. Maar of dit de enige verklaring is ??!!

Centrumsteden

Bekeken naar het aantal volledig gevaccineerden +18 jaar, staat Turnhout met 55,48% helemaal onderaan en gaat Mechelen ons met 56,O1% vooraf. Antwerpen haalt dan weer 56,09%.

In verhouding hebben Hoogstraten, Ravels en Baarle-Hertog flink wat meer inwoners van Nederlands herkomst dan Turnhout.

Daarom ook durf ik  veronderstellen dat er nog andere bevolkingsgroepen zijn in Turnhout, waarbij de vaccinatiebereidheid  niet erg groot is.

Het is aan het beleid om dit grondiger te bekijken !!

https://vaccinaties.lukin.be/

Standaard