Geen categorie

Lege zakken en holle frasen.

Expositie in gemeentehuis Oosterhout over het oude Boerenleven | Foto |  bndestem.nl

De ambitienota over mobiliteit in Turnhout en de stadsregio is op de Turnhoutse gemeenteraad gunstig onthaald.

Het plan bevat maar liefst 8 evenwaardige bouwstenen om in onze stad tot een concreet circulatieplan te komen. Volgens journalist GVN van GVA is het doel om het autoverkeer in de binnenstad met 25% te verminderen.

Of dat ook betekent dat schepen Boogers, met paard en kar de lege zakjes, dan wel het zand om deze te vullen, zal rondbrengen in overstromingsgevoelige straten, staat er niet bij vermeld. https://www.gva.be/cnt/dmf20210707_95816987

Hoe dan ook, bij de eerste bouwsteen die vermeld staat loopt het al grandioos mis. Er staat namelijk het volgende : Voorrang aan voetgangers: aangename publieke ruimte, ook voor kinderen, senioren en mensen met een beperking. Overal zone-30. Stoepen zonder obstakels en veilige oversteekplaatsen.

Ik nodig schepen Boogers en zijn ambitie-diensten uit om samen met mij -te voet- en met Rita op de scootmobiel, een wandeling te doen van een 5 à 6 kilometer door centrumstraten. Zo kan iedereen vaststellen hoe abominabel heel wat stoepen erbij liggen. https://wolput.com/2021/04/08/mijn-hart-bloedt/

Stoepen zonder obstakels…man, man, man toch ! Hoe los je dat op met de huisvuilophaling, waarbij de containers soms een hele dag op de stoep blijven staan. Ga je in elke straat containerverzamelplaatsen voorzien dan ?

En wat met de (bak)fietsen die soms met 7 tegen een gevel staan geparkeerd ? Of de inname van stoepen door bouwwerken ? In sommige straten staan zelfs de lichtpalen midden op de stoep geplaatst…

Dergelijke bouwsteen die niet vergezeld is van een concreet stoepenverbeterplan, obstakelwerend enz.   is een louter holle frase. Nog erger dan lege zandzakjes uit te delen !

In diezelfde bouwsteen is ook vervat om overal in de binnenstad zone 30 in te voeren. Men lukt er zelfs niet in om de bestaande zone 30 politioneel te handhaven…maar tijdens de hierboven voorgestelde wandeling stellen we ons wel eens een tijdje verdoken op in pakweg de Victoriestraat, de Patersstraat, of…

Ambitie hebben is goed en kan zelfs gezond zijn. Maar als die ambitie niet omkaderd kan worden met een voorafgaand voorwaardenscheppend kader… vrees ik dat dit in holle frasen zal blijven steken.

U zal begrijpen dat ik na deze eerste bouwsteen al geen ambitie meer over had om de overige zeven te bekijken…

Standaard

Een gedachte over “Lege zakken en holle frasen.

  1. JAN zegt:

    Ja dré zo gaat dat hé… veel geblaat weinig wol… de groenen willen overtuigen maar zien niet in dat de mensen het allemaal niet meer begrijpen… de meerderheidspartijen houden elkaar in stand om de postjes , niks anders…. Beloven , beloven en nog eens beloven… Soms kan ik de indruk krijgen dat beleidsvoerders (ook de oppositie is daar niet vreemd aan) de burger als dom beschouwen….
    Er is geen plan en er zal er ook nooit een komen… Enkel met een absolute meerderheid of met maximum 2 partijen kan dit lukken , maar ook dat is geen garantie… De ene heeft schrik, voor de andere….
    Maar ik ben voorstander van paard en kar hoor… :))

    Like

Reacties zijn gesloten.