Geen categorie

Dit is echt onaanvaardbaar

Meer kans voor langdurig werkzoekenden

In Turnhout en omgeving is 1 op 4 werklozen, NIET inzetbaar op de arbeidsmarkt en dat zelfs op lange termijn.

Als alle lichten op rood staan, kan ik niet anders dan mijn blogpauze te onderbreken om aan de alarmbel te trekken en liefst zo luid mogelijk.

In de cijfers werkzoekenden heeft VDAB voor de eerste keer het aantal werklozen ‘geselecteerd‘ die -om allerlei redenen zoals bvb een gezondheidsprobleem, diepe armoede en andere problematieken- niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Zelfs niet op de langere termijn omdat hiervoor langdurige en gespecialiseerde trajecten nodig zijn. VDAB gaat nu op zoek naar partners en organisaties om die trajecten uit te werken.

Voor Turnhout spreken we van 400 werklozen of 18,3%. In de stasdregio doen Beerse (19,1%); Oud-Turnhout (22,1%) en Vosselaar met 27,6% het nog veel slechter.

In de lijst van de 13 Vlaamse centrumsteden staat Turnhout, zoals gewoonlijk op de laatste plaats. Maar ruimer bekeken is Turnhout, met 20,6% het slechts scorende arrondissement in Vlaanderen.

Waar Vlaanderen 22.865 niet inzetbare werklozen telt (12,2%) zijn er dat voor het arrondissement 2.431, goed voor 10,6% van het Vlaamse totaal. Daar waar het arrondissement  ‘slechts’ 6,4% van het totaal aantal Vlaamse werklozen telt.

Iedereen is in gebreke gebleven

Het kan niet anders dan dat alle bevoegde instanties, niet in het minst de VDAB zelf, de afgelopen jaren ernstig gefaald hebben in het remediëren van en voor deze honderden werklozen.

Daarnaast hebben ook de sociale partners, werkgevers en vakbonden, maar evenzeer de lokale besturen -vooral dan OCMW’s- deze evolutie niet of onvoldoende gezien, laat staan opgevolgd.

De regionale overlegorganen, waarin ook politici een zitje hebben, moeten evenzeer met de vinger worden gewezen.

Probleem NU aanpakken

Maar met vingerwijzen alleen gaan we het niet oplossen. Er moet dringend, op streekniveau, overleg komen tussen en met alle actoren. Met de bedoeling om op zoek te gaan naar partners en organisaties die aangepaste begeleiding kunnen aanbieden aan deze (veel te) grote groep van niet inzetbare werklozen. Zowel de regio als Vlaanderen moeten daartoe middelen ter beschikking stellen.

Minstens al met de bedoeling om deze groep niet verder te laten aangroeien…

Het is niet meer 5 voor twaalf maar wel degelijk al 12 uur.

Standaard

2 gedachtes over “Dit is echt onaanvaardbaar

  1. jan zegt:

    Tja en het grootste struikelblok is de taaaaaaaal ! Geen of slecht Nederlands fnuikt alle pogingen. Bij sommige sollicitatie gesprekken – en die doe ik frequent – zeg ik het hardop tegen de kandidaten “je mag terugkomen als uw Nederlands beter is”, maar zelfs dat is voor het linkse gepeupel racistisch…

    Like

  2. Inderdaad Jan. De waarheid zeggen mag in dit land niet meer…Nochtans zijn er in Vlaanderen maar liefst 33.840 werkzoekenden met weinig kennis van het Nederlands en in Turnhout 420. In beide gevallen komt dat overeen met 1 op 5 werkzoekenden. Tel dar dan nog 1 op 5 bij die niet inzetbaar zijn…dan mag het ons niet verwonderen dat werkgevers hun vacatures niet ingevuld krijgen…

    Like

Reacties zijn gesloten.