Geen categorie

De boeren van Turnhout

boerderij - foto van dikken - Zoom.nl

Nee, deze blog gaat NIET over een vrolijke harmonie met een enthousiast koor, gekend als ‘De Boeren van Turnhout’. Maar wel enkele interessante weetjes over wat het landbouwleven in een stad als Turnhout betekent.

Ik put daarvoor uit het rapport landbouw in Turnhout wat recent werd gepubliceerd op de site : provincies in cijfers.

Sinds 2001 evolueerde het aantal landbouwbedrijven in onze stad van 76 naar 50 in 2019. Met het absolute dieptepunt in 2015 waar er nog maar 44 lbb waren.

38 van de huidige bedrijven worden beschouwd als beroepsmatig op basis van een standaard opbrengst (SO) van meer dan 25.000 €. De overige twaalf hebben dus een SO die lager is.

Voor Turnhout bedraagt de oppervlakte van het landbouwgebied 2.284 ha, wat goed is voor 40,3% van de totale oppervlakte van Turnhout. 35 ha hiervan is niet gekenmerkt als agrarisch gebied (vb parkgebied, bouwgrond)

Waar vinden we die gronden

57% van de oppervlakte  op de Heizijdse Velden en het noorden van de stad is landbouwgebied. Voor Zevendonk en het zuiden is dat 39,8%. Maar ook in  het centrum van Turnhout is 2,4% van de oppervlakte landbouwgebied

Teelten

Het grootste deel, namelijk 951 ha worden ingevuld als grasland, 695 ha voor maïsteelt en 159 ha voor het telen van aardappelen. De fruit en sierteelt/boomkwekerij neemt respectievelijk 9 ha en 29 ha voor zijn rekening. De teelt van groenten en kruiden neemt 72 ha in.

Veestapel

In 2009 telden men 5.862 stuks rundvee, waarvan 898 melkkoeien en 185 zoogkoeien. In 2019 zijn die cijfers respectievelijk 6087; 1018 en 108.

Er zijn steeds minder varkens onder ons

In 2009 werden er 5.124 varkens aangegeven, waar dat er in 2019 nog maar 4.530 zijn. Een vermindering van 11,6% terwijl in de provincie een stijging van 6,5% te noteren valt.

Minder varkens meer kiekens

Met 351.766 kippen in 2009, groeide dit aantal 10 jaar later aan tot 434.316, een groei van 23,5% waar in de provincie een groei van 61,1% werd opgetekend. Het betreft in hoofdzaak slachtkippen (307.652)

Intensieve veehouderij

Wat de vervuilende activiteiten in de landbouw betreft werden landbouwbedrijven gelabeld als GPBV-bedrijven. Geïntegreede Preventie en Bestrijding van Verontreiniging.

Voor pluimveedrijven krijg je dat label als je minstens 40.000 kippen kweekt. Zo zijn er 6 in Turnhout.

Ook voor varkensbedrijven wordt je bedrijf gelabeld als je meer dan 2.000 mestvarkens hebt. In Turnhout hebben we er zo géén enkel. In buurgemeente Ravels echter zijn er zo 12,6 per 100 km². Als je weet dat Ravels 95,14 km² groot is…

Ook goed om weten is dat er in onze stad 3 hoeveproducenten zijn, die rechtstreeks aan de consument verkopen; net zoals er 3 zorgboerderijen zijn.

En zo zijn we weer wat wijzer geworden over een thema waar ik voor de eerste keer mijn blogspots op richt.

Standaard