Geen categorie

Verbeterpunten

Vlaanderen organiseert grote burgerbevraging over toestand in gemeenten |  Hola Hageland

Aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout

Geachte Burgemeester, Dames en Heren schepenen,

Als -tevreden- inwoner van de stad Turnhout, ben ik toch wel geschrokken van de resultaten in de stadsmonitor.

Waar de tevredenheid over het beleid is toegenomen is deze toch nog de laagste van de 13 centrumsteden.

Helemaal flabbergasted werd ik bij het zeer lage aantal tevreden inwoners. Met slechts 57% staat onze stad helemaal alleen en  ver onderaan van de ganse provincie Antwerpen. En zelfs op een gedeelde 5e plaats van de laagste tevredenheid in Vlaanderen !! Dat kan je bezwaarlijk afdoen met het argument dat Turnhoutenaren altijd wel wat weten te zagen…

Turnhout = groene stad

Zo bijvoorbeeld ontstond er recent beroering over de verkoop van en de mogelijke invulling van een deel van Hovenierderij Dierckx. Nogal wat mensen stellen dat Turnhout géén aandacht zou hebben voor -binnenstedelijk- groen.

Maar niets is minder waar. Uit de cijfers blijkt dat Turnhout heel wat hoger scoort dan Vlaanderen inzake stedelijk groen, zowel wat betreft groen in de buurt als het totale groen in de stad.

Armoede

Het aantal kinderen -16,9%- tussen 0 en 17 jaar, die leven in een gezin met een zeer lage werkintensiteit ligt veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 10,1%. Bovendien is dit aantal stijgend sinds 2012 en vooral van 2017 naar 2018 met 1% gestegen. In Vlaanderen nemen deze cijfers dan weer af sinds 2016.

Ook het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner, wat sowieso vrij laag is, is veel minder sterk gestegen sinds 2009 dan in Vlaanderen.

Het aantal inwoners met een sociale bijstandsuitkering -zoals het leefloon- is sinds 2011 exponentieel gegroeid van iets meer dan 3% naar 4,23%. In Vlaanderen echter spreken we van een stijging van maar 0,2%. Wat het aantal inwoners met betalingsmoeilijkheden betreft is er eveneens een stijging van 1%.

Mobiliteit

Het mobiliteitsbeleid van de stad wordt absoluut niet beloond maar eerder afgestraft. Ik verwijs naar de desastreuze cijfers die je kan lezen in deze blog. https://wolput.com/2021/06/17/vertrouwen-groeit/

Veiligheid

Het positieve punt is dat het vertrouwen in de politie, sterk is gestegen. Van 34% naar 43%.

Maar tegelijk stijgt het onveiligheidsgevoel en het mijdgedrag van de Turnhoutse burgers. De Turnhoutenaren rekenen zowel op meer blauw in ’t straat als een lik op stuk beleid !!

Andere aandachtspunten zoals bvb inzake onderwijs kan je ook lezen in de reeds vermelde blog.

Dames en Heren, als u het goed meent met de Turnhoutse burgers, en bezorgd zijn voor hun veiligheid, welbevinden en tevredenheid -waarom zouden jullie dat trouwens niet zijn-; als jullie het belangrijk vinden om de opgang van extreme partijen te stuiten in onze stad, dan is er nog heel wat werk aan de Turnhoutse beleidswinkel.

Dré Wolput

Een tevreden maar vooral ook bezorgde inwoner van deze groene stad

Standaard