Geen categorie

Wie is de schuldige ?

Boek – “Extreemrechts, de geschiedenis herhaalt zich niet”

Sinds de zoektocht naar de zwaar bewapende militair staan ze in de rij. Politici, journalisten en opiniemakers om met luide stem te verklaren dat dit allemaal de schuld is van het extreem-rechtse VB. Sommigen wijzen ook naar het rechtse NVA.

Voor alle duidelijkheid, ik kan mezelf en mijn visie echt niet terugvinden bij extreem rechts. Maar evenmin bij extreem links.

Maar dat belet mij niet, om eens na te gaan wat er in ons landje, in Vlaanderen vooral, allemaal misloopt omwille van het extreem rechtse VB.

Zo bijvoorbeeld het gegeven dat -minstens- 60% van de gevangenen van vreemde herkomst zijn. Uit meer dan 130 landen.

Dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen er zienderogen op achteruit gaat.

Dat de armoede enkel toeneemt en met deze toename ook het succes van de voedselbanken.

Dat de cijfers werkloosheid en leefloon, Brussel en alles onder de taalgrens bloedrood doet kleuren.

Dat we niet meer mogen spreken over zwarte piet, negerinnentetten, kerstmarkten…enz. …

Dat alle migranten en asielzoekers recht hebben op gratis gezondheidszorg, van zodra ze één voet zetten op Belgische bodem.

  • Dat het aantal illegalen in ons land tussen de 200.000 en 250.000 beloopt en dat die illegalen ook nog rechten hebben op het recht op onderwijs voor minderjarigen
  • het recht op dringende medische hulp
  • het recht op sociaaljuridische bijstand
  • het recht om te huwen
  • arbeidsrechten  (eerlijk loon, verlof…)

Dat we er niet in lukken om die illegalen ook effectief terug te wijzen en dat Sammy Mahdi nu 90 mensen gaat aanwerven om eens te bekijken hoe we meer illegalen kunnen terugbrengen naar hun land…

Dat in een stad als Turnhout een groot % geboorten in kansarme gezinnen zijn, waarvan amper 16% een Belgische moeder heeft. Dat in diezelfde stad 53% van de werklozen van vreemde herkomst zijn en 364 van de 791 leefloners van niet-Europese origine en 63 van Europese origine zijn tegenover 264 Belgen. En dat Turnhout einde januari 2019 het hoogste aantal erkende vluchtelingen onder de bewoners telde. Met 690 of 15,63 per duizend inwoners.

Nee, natuurlijk is dit alles niet de schuld van het VB. Er werd immers voor gezorgd dat zij niet aan een regering kunnen deelnemen en dus ook géén beleid kunnen voeren, wegens het cordon sanitaire.

Voedingsbodems

Maar alles wat ik in deze blog opsom en nog veel meer zijn wel allemaal voedingsbodems voor het extreem-rechtse gedachtengoed.

Dat het VB in 2019 het aantal zetels voor hun partij (federaal) kan verzesvoudigen (van 3 naar 18 zetels) heeft ongetwijfeld met deze voedingsbodems, extra aangevuld met de gevolgen van de vluchtelingencrisis 2015/2016 te maken

Dames en Heren politici, opiniemakers, journalisten, wokers enz…pas als je deze voedingsbodems wegwerkt zal de groei van extreem rechts in Vlaanderen zich opnieuw omzetten in een daling.

Standaard